Spät´ na přehled

Vizualizace na špičkové úrovni: s technologií SCADA

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) je počítačem podporovaný dohled a ovládání technických procesů. Vizualizační plocha je přitom rozhraním pro interakci mezi člověkem a strojem.

Vizualizace s funkcemi SCADA přesvědčí svojí škálovatelností a mnohostranností. Lze je používat všude tam, kde je potřeba zajistit obsluhu a dohled komplexních strojů, zařízení nebo automatizovaných procesů.

Díky centrálnímu dohledu zařízení, např. pomocí PC nebo jiného přístroje s rozhraním HMI (Human Machine Interface) odpadá dosavadní zobrazování, jako přepínačů nebo signálních přístrojů.

Vaše výhoda: SCADA podporuje běžné standardy datových formátů nebo komunikace.

To nabízí SCADA

Neomezené možnosti vizualizací SCADA  

Neomezené možnosti vizualizací SCADA

Jedinečnost vizualizačního softwaru SCADA: Rozmanitost funkcí.

  • Ovládání a dohled zařízení a strojů
  • Trendy: Například vykreslení křivek s daty z měření
  • Alarmy: Dohled dovolených a nedovolených stavů procesních hodnot včetně oznámení uživateli
  • Logování dat: Záznam dat do databáze pro pozdější analýzu nebo grafické znázornění
  • Uživatelská správa: Zadávání a omezení uživatelských práv
  • Reporting: Analýza sesbíraných dat a zpracování dat do zprávy

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470