Spät´ na přehled

Příklady aplikací

Časovými relé ETD ovládáte množství průmyslových aplikací, ve kterých jsou vyžadovány časové procesy s vysokou přesností. Nastavením bez softwaru a rychlých propojení navíc ušetříte čas a peníze.

Zpoždění sepnutí

Zpoždění sepnutí dopravníkových pásů  

Nejdříve zapnout dopravníkový pás 1, potom zapnout dopravníkový pás 2

Zpožděním sepnutí spustíte například v pořadí za sebou čerpadla nebo motory pro snížení rozběhového proudu.

Tím při spouštění chráníte dopravníkové pásy před přetížením:

  • nejdříve zapnout dopravníkový pás 1
  • po uplynutí nastavené doby zapnout dopravníkový pás 2

Zpoždění vypnutí

Zpoždění vypnutí dopravníkových pásů  

nejdříve vypnout dopravníkový pás 2, potom dopravníkový pás 1

Pomocí zpoždění vypnutí můžete například u ventilátorů nastavit funkci doběhu nebo při vypínání můžete chránit čerpadla a motory před přetížením.

Tím při vypínání chráníte dopravníkové pásy před přetížením:

  • nejdříve vypnout dopravníkový pás 2
  • po uplynutí nastavené doby vypnout dopravníkový pás 1

Generátor časových impulzů

Funkcí generátoru časových impulzů definujete časy impulzů a přestávek.

U těchto aplikací využijete funkci generátoru časových impulzů časového relé ETD:

  • Signální kontrolky, majáky
  • Proplach filtru
  • Proplach vodovodních potrubí
  • Pohyb vzduchových klapek (zabrání se tím jejich uváznutí)
  • Rozběh čerpadel (zabrání se tím jejich uváznutí)

Blinkry

Funkcí blikačů nastavte poměr impulzů a přestávky v poměru 1:1. 

V následujících příkladech použijete časové relé s funkcí blikačů: Spuštění zobrazovacích prvků, jako je zobrazení chyb, výstražné kontrolky, polohová světla.

Vyhodnocení posloupnosti impulzů

Vyhodnocení posloupnosti impulzů u dopravníkových pásů  

Pokud během nastavené doby nevypadne výrobek na pás, bude zastaven

Pomocí vyhodnocení pořadí impulzů nastavíte časový rámec, ve kterém se musí sepnout řídicí kontakt - takzvaná funkce watchdog.

Tento příklad ukazuje automatické vypnutí nebo signalizaci chyby u dopravníkového pásu. Pokud nepřijde impulz během nastavitelné doby, dopravníkový pás se vypne nebo bude vysláno hlášení.


Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470