Sledování a kontrola přepěťové ochrany

ImpulseCheck a CHECKMASTER 2

Dozvědět se s předstihem, co se děje

Ať už v reálném čase nebo ručně v cloudu – naše řešení pro zvýšení dostupnosti systému jsou přesvědčivá.

Spät´ na Přepěťová ochrana a odrušovací filtry

Kategorie

Hledat v Zkušební přístroj pro svodiče přepětí

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Přepětí zatěžují elektroinstalaci a její ochranná zařízení. Informujte se včas o stavu svého zařízení a přepěťové ochrany, než dojde k poruchám.

Vaše výhody

 • Identifikace aktuálního stavu (stavu kondice) svodičů přepětí pomocí preventivní kontroly
 • Vysoký standard kvality a bezpečnosti: Vždy aktuální stav díky automatickému přizpůsobení testovacích algoritmů nebo funkci aktualizace
 • Využití digitální přidané hodnoty a služeb pomocí ImpulseCheck
 • Asistenční systém pro přepěťovou ochranu je součástí systému COMPLETE line

Jasný pohled do zařízení

ImpulseCheck se čtyřmi vodiči snímačů  

ImpulseCheck sleduje až čtyři vodiče svodiče přepětí

ImpulseCheck je celosvětově první inteligentní asistenční systém přepěťové ochrany v oblasti ochrany sítě. Modul umožňuje zjistit kondici každého jednotlivého ochranného přístroje pomocí cloudového připojení a nabízí nové digitální služby.

Zjistíte skutečné zatížení sledovaných svodičů přepětí a tím i zařízení. V důsledku toho lze předvídat poruchy a efektivněji plánovat servisní zásahy.

Jak funguje ImpulseCheck

ImpulseCheck se čtyřmi vodiči snímačů  

Hlídaný kombinovaný svodič s ImpulseCheck

ImpulseCheck nepřetržitě sleduje aktivní vodiče vaší instalace na SPD. Jsou detekovány jak rázové proudy, tak vysokofrekvenční napěťové impulsy. Zjištěné hodnoty jsou odsílány do PROFICLOUDu a interpretovány a vyhodnocovány na základě uložených modelů svodičů přepětí (SPD) společnosti Phoenix Contact.

ImpulseCheck nejen počítá různé impulzy, ale analyzuje jednotlivé události z hlediska amplitudy, náboje a specifické energie.

Přímo získáte informace o skutečném zatížení zařízení a zjistíte aktuální stav (kondici) každého jednotlivého ochranného konektoru. Díky propojení s PROFICLOUDem lze informace zobrazit v libovolném internetovém prohlížeči. Systém Vás upozorní push notifikacemi o různých událostech, jako například o změně stavu ochranného konektoru. Můžete tak začít jednat, než dojde k poruše SPD.

ImpulsCheck nebo CHECKMASTER – volba

ImpulseCheck sleduje aktivní vodiče napájecích kabelů. I bez nainstalované ochrany proti přepětí měří impulsy a lze vyvodit závěry o zatížení zařízení. ImpulseCheck je nejlepší volbou pro inovativní a automatizovaný výpočet kondice Vašich svodičů přepětí.  Asistenční systém sleduje svodiče přepětí pro napájecí zdroje typu 1 a 2.

CHECKMASTER 2 je naproti tomu zkušební přístroj pro téměř všechny zásuvné svodiče přepětí od společnosti Phoenix Contact. Pomocí přístroje CHECKMASTER 2 můžete ručně kontrolovat konektory přepěťové ochrany napájecích zdrojů, MaR a datové technologie.

Pravidelná kontrola pro bezpečnou ochranu proti přepětí

Přístroj na zkoušení svodičů CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: zkušební přístroj pro různé konstrukce a obvody

Podle IEC 62305-3 musí být svodiče přepětí pravidelně kontrolovány. Norma navíc předepisuje průkaznou dokumentaci zkušebních hodnot.

ImpulseCheck sleduje ochranné přístroje v reálném čase, aktuální stav lze pro účely dokumentace kdykoli vyvolat stisknutím tlačítka.

Kontrolu pomocí přístroje CHECKMASTER 2 je nutno provést ručně.

 • Konektory SPD se připojují do příslušné zkušební kazety.
 • Vlastní kontrola probíhá automaticky.
 • Všechny výsledky měření ukládá CHECKMASTER 2 do interní paměti.
 • Výstup uložených měřených hodnot je možný ihned nebo později.
 • Protokol o zkoušce obsahuje název výrobku a výsledek zkoušky s datem a časem.

Jednoduchá identifikace zkušebního kusu díky čtečce čárových kódů v přístroji CHECKMASTER 2

Čtečka čárových kódů  

Jednoduchá identifikace zkoušeného vzorku díky čtečce čárových kódů

CHECKMASTER ověří svodiče přepětí společnosti Phoenix Contact a přitom otestuje všechny jejich specifické elektrické vlastnosti. Načítání objednacích čísel probíhá bezchybně pomocí čtečky čárových kódů.
Zkušební kus se jednoduše zasune do příslušného zkušebního adaptéru. Po nasnímání typu přístroje skenerem se zkouška automaticky spustí po zasunutí.
Alternativně je možné objednací číslo vzorku zadat po nasazení do zkušebního adaptéru prostřednictvím dotykového panelu.

Výsledek zkoušky  

 • Stav 1: v pořádku
 • Stav 2: toleranční mez dosažena
 • Stav 3: přetížený, výměna nutná

Toleranční mez dosažena – doporučená výměna

Pokud CHECKMASTER hlásí „Toleranční mez dosažena“, znamená to, že svodič byl v minulosti již vícekrát aktivován. Svodič přepětí je sice stále ještě funkční, měl by být ale vyměněn ve smyslu preventivní údržby.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana a odrušovací filtry

Servis


ImpulseCheck

Systém včasného varování pro skříň rozvaděče.