Spät´ na přehled

Základy použití řadových svornic v oblasti s nebezpečím výbuchu

IEC 60079 ochrana před výbuchem pro celý svět

Ochrana před výbuchem pro celý svět  

Ochrana před výbuchem pro celý svět

Ochrana před výbuchem se na celosvětové úrovni opírá v podstatě o mezinárodní normy IEC 60079 a o evropské a americké normy, standardy a směrnice. Základem v Severní Americe jsou platné zákony, v USA National Electrical Code (NEC) a v Kanadě Canadian Electrical Code (CEC)

V oblasti zemí CENELEC v Evropském společenství a za jeho hranicemi má zásadní význam pro výrobce přístrojů a ochranných systémů směrnice 2014/34/ES (dříve ATEX 100a). Mezinárodní zásady zohledňujeme v certifikátech IECEx. Tím je zaručena možnost aplikace v druhu ochrany před výbuchem „Zvýšená bezpečnost“ Ex e v zóně 1 a 2.

Spät´ na horu

Požadavky na řadové svornice pro druh ochrany před výbuchem Zvýšená bezpečnost Ex e

Ex e  

Ex e

Princip ochrany před výbuchem Zvýšená bezpečnost „e“ (IEC/EN 60079-7) spočívá v podstatě v přísnějších konstrukčních opatřeních. Pro řadové svornice jsou nejdůležitější následující parametry:

 • Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů
 • Řadové svornice musí být zajištěny proti svévolnému uvolnění, musí být upevněny a použity tak, aby se vodiče nemohly uvolnit a aby nemohly být bodem připojení nepřípustně poškozeny.
 • Tlak kontaktů nesmí být přenášen na izolované díly.
 • Řadové svornice určené k připojení vícedrátových vodičů musí být vybaveny pružným mezilehlým článkem.

Tyto požadavky a technické údaje jsou kontrolovány nezávislou zkušební institucí (akreditované místo, např. DEKRA, PTB, TÜV...) a musí být osvědčeny certifikátem. Následující testy musí být prokázány typovou zkouškou:

 • Typová zkouška podle IEC 60947-7-1/-2

 • Důkaz vzdušných vzdáleností a drah plazivých proudů a dielektrická zkouška

 • Zkouška odolnosti proti stárnutí:

  • po dobu 14 dnů uskladnění při 95 °C a 95% vlhkosti vzduchu,

  • dalších 14 dní za suchého tepla na výšku hodnoty TI izolačního materiálu,

  • 24 hodin skladování v chladu při –65 °C s navazující zkouškou vytažení vodiče

Řadové svornice jsou tím schváleny pro montáž do zóny 2 a především zóny 1, tedy ve vlastní oblasti s nebezpečím výbuchu. Ovšem pouze za předpokladu, že svornice jsou řádně umístěny v přípojkových skříních. Ty musí rovněž disponovat schválením pro druh ochrany před výbuchem Ex e a odpovídat minimálně krytí IP54. Je nutné zohlednit instalační pokyny a plány konstrukce.

Řadové svornice schválené pro oblasti Ex e od společnosti Phoenix Contact jsou standardní řadové svornice. Každý jejich kus je ve výrobním procesu 100% zkontrolován podle IEC/EN 60079, mj. v dielektrické zkoušce.

Z tohoto důvodu není u řadových svornic od společnosti Phoenix Contact nezbytné rozlišovat na skladě mezi svornicemi pro oblast ohroženou či neohroženou výbuchem. Výhody jsou jasné.

Spät´ na horu

Požadavky na řadové svornice pro druh ochrany před výbuchem Jiskrová bezpečnost Ex i

Ex i  

Ex i

V aplikacích s druhem ochrany před výbuchem Jiskrová bezpečnost Ex i není u řadových svornic potřebné žádné speciální schválení. Kromě svornic schválených s označením Ex e lze používat také jiné standardní svornice. Zpřísněné požadavky na vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů:

 • mezi sousedními svornicemi
 • mezi svornicemi a uzemněnými kovovými díly

Vzdálenosti pro pevnou izolaci jsou stanoveny v normě IEC/EN 60079-11 a je nutné je respektovat. V instalačních pokynech řadových svornic pro druh ochrany před výbuchem Ex e najdete pokyny pro použití druhu ochrany před výbuchem Ex i.

Spät´ na horu

Požadavky na řadové svornice pro druh ochrany před výbuchem Ex nA / Ex ec

Ex nA / Ex ec  

Ex nA / Ex ec

Aby bylo možné díky nožovým rozpojitelným svornicím změřit proudy, které leží nad jiskrově bezpečnou úrovní, nebo tyto proudy zajistit běžnými skleněnými pojistkami, jsou k dostání nožové rozpojitelné svornice a pojistkové svornice se schválením v druhu ochrany před výbuchem Ex nA. K tomu musí např. všechny oddělitelné prvky vykazovat sílu uvolnění větší než 15 N nebo stonásobek vlastní hmotnosti. Tím se zabrání nechtěnému otevření. V zóně 2 se používají v nosičích pojistek G-pojistkové vložky s plněním pískem. Požadavky jsou stanoveny v normě IEC/EN 60079-15, které budou v budoucnu zahrnuty v normě IEC/EN 60079-7 jako EX „ec“.

Spät´ na horu

Certifikáty, prohlášení o shodě, montážní a instalační pokyny

Certifikáty  

Certifikáty

Detailní informace k řadovým svornicím v oblasti Ex e a Ex i lze nalézt v oblasti Download příslušné schválené řadové svornice.

Konkrétně zde najdete:

 • Technické údaje dle normy IEC/EN 60079
 • Schválené příslušenství
 • Důležité pokyny pro instalaci a plány konstrukce
 • Prohlášení o shodě
Spät´ na horu

Označení řadových svornic Ex

Provozní prostředky chráněné před výbuchem musejí být označeny tak, aby mohly být použity správně dle svých bezpečnostně technických vlastností. Označení provozních prostředků je popsáno v harmonizované normě IEC/EN 60079. Pro řadové svornice druhu ochrany před výbuchem Zvýšená bezpečnost „e“ platí povinnost označení.

Spät´ na horu

Typový štítek

Požadavek na označení podle normy IEC 60079-0 pro ATEX a IECEx 
Typ QTC 2,5Jméno výrobcePhoenix Contact GmbH & Co. KG
Typové označeníQTC 2,5
Označení druhu ochrany před výbuchemEx e II
Číslo certifikátu ES přezkoušení typu podle ATEXKEMA 05 ATEX 2148 U
Číslo certifikátu podle IECExIECEx KEM 07.0010 U

Obalová etiketa

Požadavek na označení podle směrnice ATEX 94/9/ES, příloha II 
Obalová etiketa QTC 2,5Jméno a adresa výrobce

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Germany

Typové označeníQTC 2,5
Datum zpracování13. 09. 2010 (příklad)
Ident. číslo akreditovaného místa (KEMA)0344
Typová zkouška podle směrnice ATEX 94/9/ESX
Kategorie2
Skupina přístrojůII
Rozlišovací písmeno ochrany před výbuchem plynůG
Rozlišovací písmeno ochrany před výbuchem prachuD

Ochrana před výbuchem, teorie a praxe

Základy ochrany před výbuchem  

Brožura Ochrana před výbuchem

Nejen v klasických zařízeních v chemickém a petrochemickém průmyslu jsou konstruktéři, projektanti a provozovatelé konfrontováni s tématem ochrany před výbuchem. I v oblastech, které na první pohled vypadají neškodně, např. v potravinářském průmyslu, hrozí značná nebezpečí.

Tato brožura pojednává o rizicích v oblastech s nebezpečím výbuchu. Pomáhá při každodenní práci.

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace
 • Základy použití řadových svornic v oblasti s nebezpečím výbuchu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť