Spät´ na přehled

ReSyODP: GPRS komunikace mezi řídicím místem a stanicemi

Komunikační protokol Open Data Port, ve zkratce ODP, slouží ke komunikaci založené na GPRS mezi řídicím systémem a podstanicemi dálkového působení přes standardizované rozhraní OPC. S tímto konceptem nabízíme uživateli otevřenou komunikaci s různými procesními řídicími systémy založenými na OPC.

Knihovna funkčních bloků ReSyODP

Dálkové působení ResyODP přes GPRS  

Dálkové působení ResyODP přes GPRS

Knihovna funkčních bloků ReSyODP společnosti Phoenix Contact umožňuje sériovou komunikaci i komunikace přes Ethernet.

Při konfiguraci podstanic dálkového působení dbejte na různé předpoklady pro hardware.

ReSyODP splňuje vysoký standard při zabezpečení dat: při přerušení v PLC (programovatelná řídicí jednotka) jsou data uložena. Uvedete-li přístroj opět do provozu, jsou data přímo zprostředkována. To znamená, že se žádná data neztratí.

ReSyODP podporuje TSC (svazkový procesor) i protokol Modbus.
ODP specifikace je rozdělena do tří oblastí:

Online data

Data obrazu procesu jsou načtena variabilně nebo podle stanoveného okamžiku z PLC. Jsou zobrazena přes rozhraní OPC (standardizované softwarové rozhraní) v řídicím systému. Navíc je možné data procesu řídit centrálně.

Historická data

Historická data jsou načítána cyklicky nebo na základě řízení uživatele.

Server AX ODP poskytuje historická data s časovým razítkem jako soubory *.csv.

Data orientovaná na události

Poruchy, alarmy a hlášení jsou hlášeny dle událostí podstanicí řídicímu systému. Je možné je poté uložit a vyhodnotit v řídicím systému.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470