Spät´ na přehled

ReSy101: Přenos mezi řídicím místem a stanicemi

Knihovna komunikace dálkového řízení ReSy101 je založena na komunikačním standardu IEC 60870-5-101 pro telemechaniku v automatizaci infrastruktury. Použijte protokol pro přenos mezi (síťovými) řídicími systémy a podstanicemi. Zprávy posíláte nejen přes sériové linky, ale i přes telefonní síť. Komunikační standard dovoluje navíc vzájemnou komunikaci přístrojů a zařízení různých výrobců bez zásadních přizpůsobení.

Možnosti použití

Telemechanika s průchodným produktovým portfoliem společnosti Phoenix Contact  

Stanice dálkového řízení

Informujte se o možnostech použití ReSy101, protokolu přenosu mezi řídicím místem a podstanicemi.

  • ReSy101 společnosti Phoenix Contact umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi přístroji různých výrobců. V dodávaném seznamu interoperability je uvedeno, které funkce jsou podporovány.
  • U 4drátových dedikovaných spojení je možný neomezený synchronní provoz, tedy současné odesílání v obou směrech.
  • Komunikace orientovaná na události zajišťuje aktivní přenos aktuálních událostí.
  • Historické uložení dat zajišťuje při přerušení spojení protokolování dat s časovým razítkem.
  • Časová synchronizace zajišťuje použití správného časového pásma i provoz v letním a zimním čase.
  • Provoz multidrop u 2drátových dedikovaných vedení je možný.
  • Přenos dat přes dedikovaná vedení prostřednictvím komutovaných spojení, jak analogově, tak i přes GSM.
  • Přenos přes RAD Line prostřednictvím rádiového spojení

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470