Spät´ na přehled

POWER BOOST: spolehlivé spuštění těžkých zátěží

Ke spouštění chodu těžkých zátěží je předpokladem výkonová rezerva POWER BOOST.

Co je POWER BOOST?

Napájení výkonovou rezervou POWER BOOST  

Při konstrukci velkých zařízení je zapotřebí flexibilita – i v případě napájecího zdroje

Jedno je jisté, projektování velkých zařízení vyžaduje flexibilitu. To platí i později při neustálém zlepšování a rozšiřování.

Pro vás a váš projekt to znamená, že se neobejdete bez výkonové rezervy síťového zdroje. Chcete přece za všech okolností optimálně přizpůsobit stroj či zařízení svým potřebám.

Mějte přitom na paměti následující:

  • Není dopředu dáno, kteří spotřebitelé naráz zapnou zařízení.
  • Vysoké spínací proudy kapacitní zátěže je třeba podchytit bez přerušení napětí.
  • Pro rozšíření zařízení je k dispozici statický boost s trvalým jmenovitým proudem až do 125 %.
  • Pro najíždění těžkých zátěží je k dispozici navíc až 5 s dynamický boost s 200 % jmenovitého proudu.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Individuálně přizpůsobitelné napájení pro nejvyšší dostupnost systému