Napájecí zdroje s maximální funkčností

Napájecí zdroje s maximální funkčností

Výkonný a spolehlivý

Napájecí zdroje QUINT POWER pro maximální dostupnost Vašeho zařízení.

Spät´ na Napájecí zdroje

Kategorie

Hledat v Napájecí zdroje s maximální funkčností

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Výkonné napájecí zdroje QUINT POWER zajišťují novými funkcemi nejvyšší dostupnost systému. Jedinečná SFB Technology a preventivní kontrola funkcí zvyšují dostupnost Vaší aplikace. Prahy hlášení a charakteristiky, např. výstupní napětí, lze individuálně přizpůsobit.

S kompaktní konstrukční velikostí nabízejí napájecí zdroje QUINT POWER s výkonem méně než 100 W jedinečnou kombinaci preventivní kontroly funkcí a značné výkonové rezervy.

Vaše výhody

  • SFB Technology selektivně vypíná standardní jističe, paralelně připojené spotřebiče pracují dále
  • Preventivní kontrola funkcí hlásí před výskytem chyb kritické provozní stavy
  • Jednoduché rozšíření zařízení pomocí statického boostu, spouštění vysokých zátěží pomocí dynamického boostu
  • Vysoká odolnost proti rušení díky integrované plynové bleskojistce a době zálohování výpadku sítě delší než 20 ms
  • Úspora místa v rozvaděči díky úzkému a plochému provedení
  • Napájecí zdroje s maximální funkčností jsou součástí systému COMPLETE line

Individuální nastavení napájecího zdroje QUINT POWER

Potřebujete napájení s možností individuálního nastavení?

Pomocí konfigurátoru můžete přizpůsobit své napájení QUINT POWER optimálně své aplikaci: individuálně nastavíte různé parametry, např. prahy hlášení, charakteristiky nebo výstupní napětí a objednáte individualizovaná napájení v množství od 1 kusu.

Vysoký výkon s SFB Technology

QUINT POWER s SFB Technology  

QUINT POWER s SFB Technology

Výkonné napájecí zdroje QUINT POWER zajišťují spolu s SFB Technology, preventivní kontrolou funkcí a možností úpravy nastavení maximální dostupnost systému.

Výkonný a kompaktní

QUINT POWER s výkonem pod 100 W  

QUINT POWER s výkonem pod 100 W

S kompaktní konstrukční velikostí zajištuje napájecí zdroj QUINT POWER také ve výkonovém rozsahu pod 100 W jedinečnou kombinaci preventivní kontroly funkcí a značné výkonové rezervy. Vyberte si proto svůj napájecí zdroj QUINT POWER pro nízký výkonový rozsah s přípojkou Push-in nebo šroubovým připojením.

Funkční bezpečnost

QUINT POWER pro maximální provozní bezpečnost  

QUINT POWER pro maximální provozní bezpečnost

QUINT POWER splňuje požadavky funkční bezpečnosti (SIL) a zaručuje maximální provozní bezpečnost. V paralelním provozu a připojení na různé fáze je zátěž spolehlivě napájena i při problémech se vstupním napětím.

Použijte variantu Plus napájecího zdroje 20 A nebo také kombinaci napájení QUINT POWER s aktivním redundančním modulem QUINT S-ORING v aplikacích s funkční bezpečností až do úrovně integrity zabezpečení SIL 3 (IEC 61508). 

SFB Technology

SFB Technology – důležité části zařízení zůstávají v provozu  

SFB Technology aktivuje jističe

Aby bylo možné standardní jističe magneticky a tedy rychle aktivovat, musejí napájecí zdroje krátkodobě dodat několikanásobek jmenovitého proudu.

S SFB Technology (Selective Fuse Breaking), se 6násobným jmenovitým proudem po dobu 12 ms, je k dispozici tato dynamická proudová rezerva. Dojde k selektivnímu odpojení chybných cest proudu, omezení chyby a důležité části zařízení zůstanou v provozu.

Preventivní kontrola funkcí

Preventivní kontrola funkcí zobrazuje kritické provozní stavy a hlásí je řídicí jednotce dříve, než dojde k poruše  

Preventivní kontrola funkcí hlásí kritické provozní stavy

Výstupní napětí a výstupní proud jsou neustále sledovány. Preventivní kontrola funkcí zobrazuje kritické provozní stavy a hlásí je řídicí jednotce dříve, než dojde k poruše. Dálkový dohled se provádí pomocí aktivních spínacích výstupů a beznapěťových reléových kontaktů.

Individuální parametrizace

Úprava prahů hlášení a charakteristik  

Úprava prahů hlášení a charakteristik

Nastavte parametry napájení jednoduše a přesně pomocí PC nebo mobilního koncového zařízení. Můžete např. nastavit prahy hlášení a výstupní napětí a individuálně přizpůsobit charakteristiky.

Rozšíření zařízení

Rozšíření zařízení pomocí POWER BOOST  

Jednoduché rozšíření zařízení pomocí POWER BOOST

Statický boost dodává u rozšíření zařízení až 125 % jmenovitého proudu. Pro najíždění vysokých zátěží poskytuje dynamický boost navíc po dobu až 5 sekund dvojnásobný jmenovitý proud.

S různými funkcemi k maximální dostupnosti zařízení

Výkonné napájecí zdroje QUINT POWER zajišťují různými funkcemi v různých výkonových rozsazích maximální dostupnost Vašeho systému. QUINT POWER spolehlivě zajistí napájení Vašeho zařízení – bez ohledu na to, zda pomoci SFB Technology, individuálních nastavení a integrované plynové bleskojistky, nebo různých typů připojení s nízkými energetickými a prostorovými nároky.

Napájení, 1fázovéNapájení 100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Preventivní kontrola funkcíxx
Lze objednat v přednastaveném stavux 
Výběr mezi přípojkou Push-in a šroubovým připojením x
Výkonná rezerva statického boostuxx
Výkonná rezerva dynamického boostuxx
Integrovaná plynová bleskojistkax 
Malá přístrojová hloubka x
Robustní designxx
Vysoká účinnostxx

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Individuálně přizpůsobitelné napájení pro nejvyšší dostupnost systému

Servis


Napájení QUINT POWER 40 A

Silný výkon a vysoká dostupnost systému