Spät´ na přehled

Přehled vašich výhod

Měření proudu bez přerušení vedení

Kabelová průchodka SCK  

Průchodka bez přerušení kabelu

SOLARCHECK měří proud prostřednictvím Hallových senzorů. Přitom nejsou vedení přerušena, nýbrž vedena jednoduše otvory. Bezdotykové měření přináší mnoho výhod:

  • Bezpečné oddělení je již dáno izolací vedení.
  • Žádné kontaktní odpory díky tomu, že nevznikají žádná dodatečná kontaktní místa.
  • Převedení proudu je vždy zaručeno, neboť se nedá zasáhnout do fázového proudového obvodu.  

Jednoduchá a prostorově úsporná instalace

Instalace přístroje SOLARCHECK  

16kanálové měření proudu instalováno s úsporou místa

Tak jednoduchý je dohled fotovoltaického řetězce s SOLARCHECK:

Vodič proudu veďte otvorem v měřicím modulu a připojte komunikační vedení. 2vodičový kabel slouží současně pro napájení měřicích modulů.

S komunikačním modulem napájíte až osm měřicích modulů – bez dodatečného napájení.

Měřicí modul štíhlý pouhých 22,5 mm svazuje vedení na nejmenším prostoru. To šetří místo ve vašem rozvaděči.

Kombinujte 4- a 8kanálové moduly pro měření proudu pro optimální přizpůsobení systému vaší aplikaci.

Flexibilní rozšíření systému díky volitelnému měření napětí

Solární panel ve struktuře řetězce  

Se SOLARCHECK je možné zachytit vysoké napětí řetězce

Máte možnost doplnit svůj systém o měření napětí do 1500 V DC.

  • Vhodné i pro uzemněné systémy.
  • Vhodné pro fotovoltaická zařízení s extra vysokým systémovým napětím.
  • Flexibilně použitelný i mimo systém Solarcheck.
  • Optimální integrace díky připojení k 8kanálovému modulu měření proudu.

Využijte modul pro měření napětí v případě potřeby i jako jednoduchý analogový modul – zcela bez systému SOLARCHECK.


Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470