Spät´ na přehled

Dohled teploty vinutí motoru

Pro dohled teploty vinutí motoru jsou často připevňovány do vinutí motoru teplotně závislé odpory. Tyto PTC odpory se při stoupající teplotě chovají vysoko-ohmově a slouží tak jako senzor. Rozpoznají zahřátí motoru a aktivují relé pro další zpracování hlášení.

Příklady aplikace

Dohled teploty vinutí motoru u pohonů dopravníků  

Dohled teploty motorů

  • Dohled teploty vinutí motoru u pohonů dopravníků
  • Ochrana motorů před tepelným a mechanickým přetížením například v důsledku nedostatečného chlazení, těžkého rozběhu, poddimenzování

Spät´ na přehled
Příklady aplikace
Příklady aplikace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470