Spät´ na přehled

Dohled proudu

S dohledem podproudu kontrolujete elektrické spotřebiče z hlediska funkce či přerušení obvodu. S dohledem nadproudu zabraňujete přetížení nebo zablokování.

Příklady aplikace

Kontrola podproudu u zdrojů světla  

Kontrola podproudu u zdrojů světla

  • Spotřeba proudu motory
  • Dohled osvětlovacích zařízení a topných proudových obvodů
  • Přetížení zdvihacích a dopravníkových zařízení
  • Dohled zajišťovacích zařízení, najetí na koncové dorazy
  • Elektromechanická brzdicí zařízení
  • Dohled větracích zařízení

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470