Spät´ na přehled

Dohled fází

V 3fázových sítích by měly být dohlíženy všechny parametry fází jako výpadek fáze, sled fází a asymetrie.

Dohled výpadku fází: ochrana motoru ve 3fázových sítích

Dohled výpadku fází  

Dohled výpadku fází

Pokud vypadne jedna fáze 3fázové sítě, odebírá připojený motor proud ze zbylých dvou fází. Nerovnoměrné zatížení vede ke škodám. Je-li motor nadále provozován se jmenovitou zátěží, zahřívají se vinutí nepřípustně silně.

Dohled sledu fází: rozpoznání směru rotace pohonů dopravníků

Dohled sledu fází při rozpoznání směru rotace pohonů dopravníků  

Rozpoznání směru rotace pohonů

Jsou-li ve 3fázové síti zaměněny dva vodiče, změní se směr točivého pole. Tato změna směru rotace může vést k chybám a poškodit vaše zařízení.

Dohled fázových asymetrií u motorů

Dohled fázových asymetrií  

Dohled fázových asymetrií

Nejčastější příčinou asymetrie je nerovnoměrné rozdělení zátěže v jednotlivých fázích. Přitom se část energie mění v jalový výkon. To znamená, že stupeň účinnosti motoru klesá, tepelné zatížení se zvyšuje.

Příklady aplikace:

  • Ochrana motoru před poškozením při fázové asymetrii nebo výpadku fází
  • Ochrana osob a zařízení při změně směru rotace
  • Dohled napájecího napětí mobilních trojfázových spotřebičů

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470