Spät´ na přehled

Přehled dotykových technologií

Ovládání strojů pomocí dotykového displeje  

Perfektně vhodný pro průmyslové aplikace

Dotykový displej je oblíbený ovládací prvek, který dotykem speciálního povrchu vyvolá reakci ovládaného systému. Povrch citlivý na dotyk je dotykový senzor. Společně s dotykovým a softwarovým ovladačem tvoří tyto komponenty takzvaný dotykový displej. Vedle funkčnosti a flexibility se z dotykového displeje zejména díky jeho malým rozměrům stal hlavní způsob ovládání v průmyslových aplikacích.

Analogově rezistivní polyesterová dotyková vrstva a promítaná kapacitní dotyková vrstva (P-CAP) se společně používají z více než 80 procent všech průmyslových aplikací. Přitom je výběr správného dotykového displeje v první řadě závislý na dvou kritériích:

 • Podmínky použití: uvnitř nebo venku u různých povětrnostních vlivů a slunečním záření, mechanické zatížení, chemické zatížení, teplota, vlhkost, prach, elektromagnetická kompatibilita atd.
 • Způsob ovládání: Prsty, rukavice nebo ostatní pomocné prostředky

Funkce

Prst se dotkne dotykového displeje  

Ovládání dotykem

V protikladu ke klasickým zadávacím zařízením, jako je myš a klávesnice, jsou u dotykového displeje používány nejen prsty, ale také další pomocné prostředky, jako např. dotyková pera. V závislosti na použité technologii se zaznamenávají následující stavy životního prostředí, které se používají ke stanovení pozice:

 • Haptické signály (stisk)
 • Elektrostatické signály (nabíjení)
 • Akustické signály (ultrazvuk)
 • Optické signály (infračervené paprsky)
 • Elektromagnetické signály (napětí)

 

Signál je zpracován dotykovým ovladačem poté, co byl zaznamenán dotykovým senzorem. V návaznosti dotykový ovladač předá informaci o pozici dotyku uživatelskému rozhraní. Aby toto rozhraní mohlo zpracovat a interpretovat informaci, musí být napřed instalován softwarový ovladač.

Samotný softwarový ovladač odpovídá emulátoru myši. Jinými slovy: Dotyk povrchu citlivého na dotyk má stejný účinek jako kliknutí myši na stejné místo. Analogově ke kliknutí myši vyvolá krátký dotyk dotykového displeje příslušnou reakci. To stejné platí pro dva dotyky v krátkém časovém intervalu (dvojité kliknutí) nebo další funkce, jako např. drag-and-drop.

Spät´ na horu

Dotykové technologie

Na základě různých požadavků a podmínek použití existují různá provedení. Tyto se opírají zejména o následující technologie:

Analogově rezistivní systémy k zaznamenání haptických signálů (stisk)

 • Polyesterová dotyková vrstva ve 4, 5 nebo 8vodičovém provedení
 • Dotyk více prsty na základě 5vodičového provedení
 • Dotyková vrstva glass-film-glass (GFG-Touch)

Kapacitní systémy k zaznamenání elektrostatických signálů (nabíjení)

 • Povrchová kapacitní dotyková vrstva
 • Promítaná kapacitní dotyková vrstva

Obě dotykové technologie vykazují vlastnosti, které za určitých podmínek použití působí nepříznivě. Pro tyto speciální případy existují další dotykové technologie, které však dosud nebyly příliš využívány:

 • SAW = akustické systémy, které využívají ultrazvuk ke stanovení pozice
 • IR-Touch = optické systémy, které využívají infračervené paprsky ke stanovení pozice

Prostřednictvím pomocníka výběru porovnejte různé technologie a najděte vhodný systém pro vaši aplikaci.

Popis Jazyk
Pomocník výběru [PDF, 28 KB]
Dotykové technologie
anglicky
Spät´ na horu

Polyesterová dotyková vrstva

Struktura polyesterové dotykové vrstvy  

Struktura polyesterového dotykového displeje

Rezistivní dotykový displej sestává ze dvou na sobě ležicích polyesterových desek, které jsou povrstveny polovodičem – oxidem indio-cínatým (anglicky: indium tin oxide, ITO). Mezi deskami je vzduchový prostor, kterého je dosaženo rozpěrnými držáky. Jakmile je vyvíjen tlak na horní desku, dojde ke stlačení desky dolů a obě polovodičové vrstvy se dotýkají. Kontakt je vyvolán prstem nebo jakýmkoli dalším předmětem.

Spät´ na horu

Promítaná kapacitní dotyková vrstva (P-CAP)

Struktura promítané kapacitní dotykové vrstvy  

Struktura dotykového displeje P-CAP

Průhledná vrstva ITO z dotykových senzorů ležící pod krycím sklem promítá rovnoměrné elektrické pole, které se šíří přes sklo až k uživateli. Při dotyku se mění elektrické pole. Žádný problém také nepředstavuje tlustější sklo a ovládání v rukavicích. Dotykový ovladač s vysokou přesností lokalizuje souřadnice.

U designu krycího skla nejsou konstruktérům kladeny žádné meze. Tvrzené sklo je navíc velmi robustní a necitlivé vůči agresivním prostředkům. V zásadě je také možná multidotyková funkce, toto však závisí na použitém operačním systému.

Spät´ na horu

Vrstva glass-film-glass (GFG)

Struktura vrstvy glass-film-glass  

Struktura dotykového displeje GFG

Vrstva GFG spojuje osvědčenou a na tlaku založenou analogově rezistivní dotykovou technologii s vysoce kvalitním designem skla. Povrch zde není polyesterová fólie, ale tenká a odolná tabule skla. Skleněná vrstva také slouží jako izolace proti pronikající vlhkosti. Tím je vrstva GFG velmi vhodná pro drsné podmínky okolí.

Ovládání se provádí prsty, rukavicemi, pery a libovolnými předměty bez toho, že by došlo k poškození.

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace
 • Přehled dotykových technologií

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť