Spät´ na přehled

Spínání malých výkonů

Aplikace

Hladinoměr  

Senzory snímají stav hladiny

Malé výkony musejí být zpracovávány především v takových aplikacích, v nichž mají být signály vedeny dále na řídicí vstupy. Přitom se může jednat například o přibližovací senzory či senzory stavu hladiny, které se používají jako generátory signálu v automatizovaných procesech.

Problematika
Při sběru signálů senzoru pro předání řídicí jednotce se spínají malé zátěže. V tomto případě činí spínací proud ve výstupním okruhu pouze několik milliampérů.

Kvůli okolní atmosféře se na kontaktech tvoří vrstvy oxidu nebo sulfidu. Tyto vrstvy zajišťují zvýšený kontaktní odpor. U vyšších spínacích proudů jsou tyto vrstvy zničeny vznikajícím elektrickým obloukem, takže je vždy možné spolehlivé spínání. U malých zátěží však spínací proud pro vytvoření elektrického oblouku nestačí. Z tohoto důvodu není po nějaké době již spolehlivé spínání možné.

Řešení

Aplikační grafika: Zachycení signálu a předání řídicí jednotce  

Zachycení signálu a předání řídicí jednotce

Pro tyto oblasti aplikace se používají relé s pozlacenými kontakty. Zlato je málo reaktivní prvek. Například nevstupují žádné sloučeniny se sirnými částicemi z okolního vzduchu, takže se netvoří vrstva sulfidu. S pozlacenými kontakty se proto vždy dosahuje konstantně nízký kontaktní odpor. Na základě těchto vlastností je možné spolehlivě spínat malé zátěže.
 
Vaše výhody

  • Spolehlivé spínací procesy díky pozlaceným reléovým kontaktům
  • Jednoduchá technika připojení podle výběru: šroubová, pružinová nebo push-in technika připojení
  • Časově úsporné rozdělení potenciálu zásuvnými můstky

Produkt
Phoenix Contact nabízí reléové moduly s pozlacenými kontakty. Tyto kontakty jsou označeny doplňkem AU v názvu výrobku.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470