Funkční bloky

Funkční bloky

Všestranné a hospodárné

Integrujte nové funkce bezproblémově a cenově výhodně do vašeho ovládacího systému - pomocí funkčních bloků.

Spät´ na Software

Kategorie

 • Dálkové řízení
  Dálkové řízení

  Stálý dohled procesu a ovládání zařízení

 • Přenos a rozvod energie
  Softwarový balíček: Funkční blok pro přenos a rozvod energie

  POWERWORX rozšiřuje technologii ovládacího řízení od společnosti Phoenix Contact o funkční bloky pro běžné měřicí přístroje v síti nízkého a středního napětí.

Hledat v Funkční bloky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Chcete rozšířit vaše zařízení o další funkce a přitom redukovat vývojové časy? - Prostřednictvím funkčních bloků rychle a jednoduše integrujete nové funkce nebo uděláte přístroj plnohodnotnou částí Vašeho řídicího systému.

Vaše výhody

 • Vysoká kvalita pro každé použití díky dokumentovaným a testovaným částem programu
 • Rychlé uvedení komponentů V/V do provozu a bezchybná konfigurace díky speciálně přizpůsobeným modulům
 • Funkční bloky i pro komplexní aplikace jako regulátory, díky našemu rozsáhlému softwarovému know-how
 • Neomezená komunikace, protože z řídicího programu je možný přístup k síťovým protokolům
 • Maximální bezpečnost díky podpoře a stálému dalšímu vývoji výrobků společností Phoenix Contact.

Knihovna modulů – smysluplné shrnutí funkcí

Vývojové prostředí PC WORX s připojenými knihovnami  

Vývojové prostředí PC WORX s připojenými knihovnami

U nás najdete funkční bloky tematicky uspořádané. Tak nabízíme např. pro PC WORX, PC WORX EXPRESS nebo Step7 knihovny modulů, které jsou optimálně přizpůsobeny danému softwaru. Pro svorky V/V najdete moduly pro jednoduchý přístup k analogovým nebo digitálním signálům, pro parametrizaci nebo monitoring.

Moduly pro funkční svorky zahrnují regulační funkce a komunikační možnosti. Technologické moduly nabízí funkce, jako přístup do databáze, síťová kontrola nebo předem zhotovené aplikace pro vložení řídicí jednotky do jejího prostředí.

Kromě toho u nás najdete specifické knihovny modulů pro různá odvětví, např. pro řízení větrných elektráren, vybavení lodí, dopravní techniku nebo konstrukci strojů.

Moduly včetně a bez provozních licencí

Paměťové karty s provozní licencí  

Paměťové karty s provozní licencí

Většinu našich funkčních bloků nabízíme k používání zdarma. Vyberte si, kterou funkci chcete integrovat do vašeho ovládacího systému a stáhněte si příslušný funkční blok z naší domovské stránky. Modul můžete používat bez časového omezení.

Moduly s technologickými funkcemi nebo pro podporu určitých protokolů potřebují provozní licenci pro používání na řídicích jednotkách.

Provozní licence jsou uloženy na paměťových kartách, které najdete v příslušenství k řídicím jednotkám. Pokud modul vyžaduje licenci, prověřuje řídicí program, zda je licence k dispozici. Pokud ano, může být modul neomezeně používán. Pokud ne, pracují funkční bloky 6 hodin a pak se odpojí.

Funkční bloky pro programování s PC WORX EXPRESS

Vývojové prostředí PC WORX EXPRESS  

Vývojové prostředí PC WORX EXPRESS

Použijte i pro programování s PC WORX EXPRESS naši širokou nabídku funkčních bloků. Vývojové prostředí softwaru podporuje napojení knihoven, vytvořených pomocí PC WORX od verze 6.0. Pokud je k dispozici pouze knihovna ve starší verzi, můžete ji přeložit pomocí softwaru PC WORX DEMO a pak používat v PC WORX EXPRESS.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470