EtherCAT®

EtherCAT®

Výkonný systém reálného času

EtherCAT® je optimalizován pro rychlé a synchronní procesy.

Spät´ na Produkty podle protokolů

Kategorie

EtherCAT® funguje jako protokol Ethernet reálného času a má své silné stránky v rychlém a synchronním přenosu dat procesu. S dobami cyklu méně než 100 µs je možné výstup stroje optimalizovat a zlepšit kvalitu výroby vyššími přesnostmi regulace.

Vaše výhody

  • Aktuální data jsou kdykoliv k dispozici díky protokolu Ethernet způsobilým pro reálný čas
  • Krátký runtime – výměna dat procesu "On-the-fly"
  • Vysoký výkon díky dobám cyklu <100 µs zvyšují strojní output
  • Distributed Clocks umožňují synchronní procesy
  • Optimalizované náklady – žádný speciální Master Hardware není nutný

Vysoký výkon

EtherCAT je optimalizován pro rychlé procesy  

EtherCAT je optimalizován pro rychlé procesy

Díky vyššímu výkonu umožňuje EtherCAT instalaci jen jedné sítě ve stroji nebo zařízení. V/V i pohony komunikují pouze přes jedno médium, příp. protokol. To zjednodušuje nejen instalaci, ale i inženýring.
Proto se EtherCAT prosadil obzvláště v aplikacích stavby strojů, kde se jedná o vysoké strojní cykly a synchronní procesy. Příkladem jsou zde balicí stroje a dřevozpracující. Jinými oblastmi jsou měřicí a kontrolní technika, automaty Pick&Place, ale i větrné elektrárny.

Komponenty EtherCAT

Komponenty pro EtherCAT společnosti Phoenix Contact  

Komponenty pro EtherCAT společnosti Phoenix Contact.

Systém V/V Axioline nabízí komponenty V/V EtherCAT pro rozvaděč a pro polní instalaci.

Pro instalaci rozvaděče

Díky času aktualizace 1 µs je řada Axioline F schopna plně využít potenciál EtherCAT a tím je ideálním systémem pro obzvláště rychlé aplikace.
Rozsáhlé portfolio blokově modulárního V/V systému nabízí maximální flexibilitu. Spolu s výkonným vazebním členem sběrnice EtherCAT můžete sestavit svou stanici EtherCAT dle svých potřeb.

Pro polní instalaci

Přístroje řady Axioline E se vyznačují rychlou instalací, robustní mechanikou pouzdra a obzvláště jednoduchou manipulací. Vedle běžných digitálních funkcí zajišťuje komunikace IO-Link i zde maximální flexibilitu. V závislosti na požadavku jsou v nabídce dva typy pouzder (kovové a plastové).

Vedení a konektory

Jako přenosové médium nabízí Phoenix Contact ověřená a předem osazená vedení i osaditelné konektory s technikou připojení RJ45 nebo M12.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Další informace