Spät´ na přehled

Chytrý software pro V/V systém Axioline: Startup+

Startup+ je software speciálně upravený pro systém V/V Axioline. Jeho pomocí zkontrolujete propojení V/V stanic a parametrizujete použité V/V moduly.

Jednoduché a pohodlné uvedení Axioline do provozu

Systém V/V Axioline  

V/V systém Axioline

Se Startup+ můžete během uvádění do provozu znázornit a obsluhovat svou stanici Axioline bez toho, že museli stanici připojit k nadřazené síti. Kromě toho nabízí Startup+ mnoho užitečných funkcí pro systém V/V Axioline:

  • Načítání a zápis vstupních a výstupních signálů
  • Rozsáhlá diagnostika u běžicího provozu
  • Pohodlné napojení softwaru ke stanici Axioline přes rozhraní polní sběrnice nebo servisní rozhraní
  • Podpora při spojování se stanicí Axioline pomocí wizard
  • Software otevřený pro napojení k rozhraní TCI (pro integraci DTM do inženýringových systémů)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470