Spät´ na přehled

Přehled vašich výhod

Šetří místo a čas – rychloupevnění měničů proudu

S rychloupevněním instalujete měniče proudu PACT rychle a bezpečně na sběrnici. Jednoduše zaveďte přídržnou spojku rychloupevnění do vodicí drážky měniče. Dva fixovací kolíky zajišťují pevné uchycení.

Montáž bez nástrojů s rychloupevněním měniče nabízí následující výhody:

 • Ručně namontujete měniče i tam, kam se šroubovák nedostane.
 • Do fixačních kolíků je integrováno rychloosazení, tím je doba montáže nezávislá na hloubce vešroubování, tedy vzdálenosti mezi přídržnou spojkou a sběrnicí.
 • Hroty fixačních kolíků se vtisknou již při lehkém přitažení do proudové sběrnice. To značně usnadňuje uspořádání, zejména u 3fázového napájení.
Spät´ na horu

Variabilní a prostorově úsporná montáž

Variabilní možnosti montáže  

Variabilní možnosti montáže

Kromě vertikální a horizontální montážní polohy existují díky volitelnému příslušenství ještě další možnosti instalace:

 • na nosnou lištu s osaditelným adaptérem nosné lišty
 • na stěnu rozvaděče s nasouvatelnými zásuvnými patkami

Všechny měniče proudu PACT jsou široké jen 30 mm. Při nedostatku místa se montují jednoduše ležící naplocho na sběrnici. To šetří místo – například při měření vývodů z napájecí hlavní přípojnice.

Spät´ na horu

Bezpečné oddělení dle EN 50178

Bezpečné oddělení – s měniči proudu PACT  

Bezpečné oddělení – s měniči proudu PACT

Měniče proudu PACT poskytují bezpečné oddělení v souladu s normou EN 50178. Toto je relevantní pro vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky.

EN 50178 se u tématu bezpečnosti výrazně odlišuje od obvyklých norem pro měniče EN 60044:

 • Vyšší vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů
 • Vyšší zkušební napětí

S měniči proudu PACT zajistíte, že na sekundární straně měniče nedojde k průrazu. Tak je lidský život chráněn uvnitř i vně rozvaděče.

Spät´ na horu

Srovnání provozního napětí

Norma EN 50178 předepisuje značně vyšší výdržná rázová napětí pro zkoušku měniče. Tyto požadavky nejsou při zkoušce dle EN 60044 již od jmenovitého izolačního napětí 480 V (L-L) splněny. Měniče proudu PACT mají značně vyšší vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů a jsou kusově ověřovány 12 kV. To zajišťuje vyšší bezpečnost.

V normě EN 50178 se uvedené napětí vztahuje na fázi/neutrální vodič, takže jmenovité izolační napětí obvyklých měničů 720 V zde činí pouze 416 V (L-N). Měniče proudu PACT dovolují v systémových aplikacích dokonce použití do 1000 V (L-N).

 EN 60044-1
(norma o měničích)
EN 50178
(pro silnoproudá zařízení)

Jmenovitá izolační napětí.

(provozní napětí)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1.000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1.000 (L-N) PACT

Výdržné rázové napětí pro zkoušku měniče

 • při 277 V (L-N)
 • při 1000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Bezpečné zaznamenávání proudových špiček

Zachycení zátěžových špiček  

Měniče proudu PACT zaznamenají spolehlivě proudové špičky

S měniči proudu PACT zachytíte bezpečně vyšší proudové špičky než je hodnota jmenovitého proudu – bez nebezpečí poškození.

Neboť měniče proudu PACT jsou vytvořeny pro trvalý jmenovitý proud ze 120 procent primární intenzity jmenovitého proudu. To znamená, že měnič proudu PACT s uvedeným jmenovitým výkonem 10 VA přenese při 1,2násobném jmenovitém proudu skutečně ohmický výkon 14,4 VA, a to trvale.

Spät´ na horu

Bezpečná technika připojení

Bezpečná technika připojení  

Měniče proudu PACT nabízí bezpečnou techniku připojení

Technika připojení měničů proudu PACT společnosti Phoenix Contact pracuje podle tak zvaného tažného principu: Při otáčení šroubu vyjíždí kovová destička nahoru a sevře přitom bezpečně vodič.

To přináší mnoho výhod:

 • Žádné poškození vodiče, neboť je možný přímý kontakt šroubu, vodič je totiž držen kovovou destičkou.
 • Nízké přechodové odpory díky velkým svěrným plochám.
 • Dlouhodobé spojení, neboť díky velkým tlačným silám vzniká vysoké utěsnění na jemných vodičích a nemohou vniknout žádné škodlivé plyny

Navíc může být měnič proudu v případě montáže naležato připojen i z boku přes vidlicovou koncovku vodiče.

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis