Spät´ na přehled

Měřicí převodníky proudu do 600 A – přehled výhod

Bezztrátové měření skutečné efektivní hodnoty pomocí Hallova senzoru

Stanovení skutečné efektivní hodnoty (TRMS) pomocí Hallova senzoru  

Stanovení skutečné efektivní hodnoty (TRMS) pomocí Hallova senzoru

Univerzální měřicí převodníky proudu AC/DC zaznamenávají skutečnou efektivní hodnotu pomocí Hallova senzoru a jsou nezávislé na faktoru tvaru. Měřený vodič přitom nemusí být přerušen, je prostě vložen přístrojem. To nabízí mnoho výhod:

  • Náhrada za nákladné a ztrátami zatížené měření proudu s bočníkem
  • Při dostatečné izolaci nemusí být měřený okruh a použitá elektronika bezpečně odděleny.
  • Žádná dodatečná kontaktní místa, která mohou mít za následek přechodové odpory.
  • Přesné předání proudu, neboť je eliminován jeden přímý zásah do měřeného okruhu.

Rychlá a flexibilní instalace

Měřicí převodník proudu MCR-SL-CUC …  

Měřicí převodníky proudu MCR-SL-CUC… – rychlá instalace s konektory COMBICON

Měřicí převodníky proudu do 600 A AC/DC od společnosti Phoenix Contact upevníte buď přímo na nosnou lištu nebo je našroubujete na montážní desku.

S konektory COMBICON připojíte přístroje rychle a snadno. Kromě toho umožňují kompaktní rozměry montáž do plochých rozvodných boxů – ideální pro decentrální aplikace.

Účinná ochrana

Měřicí převodník proudu MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… poskytují vysokou provozní bezpečnost.

Předpokladem pro přesné výsledky měření jsou nerušené procesy. Měřicí převodníky proudu do 600 A AC/DC disponují bezpečným 3cestným oddělením. Vstup, výstup a napájení jsou přitom galvanicky odděleny. To zvyšuje provozní bezpečnost oproti poruchám ve vašem zařízení.

Pro průměr vodiče do 32 mm

MCR-SL-CUC …  

Měřicí převodníky proudu MCR-SL-CUC… pro průměr vodiče do 32 mm

S našimi měřicími převodníky proudu do 600 A AC/DC můžete na straně vstupů sevřít a změřit vodiče s průměrem do 32 mm.


Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis