Spät´ na přehled

Principy měření proudu

Při použití čistě ohmických zátěží, např. žárovky nebo topení na obvyklé síti 230 V nevznikají žádná zkreslení proudu v síti. S nárůstem nelineárních zátěží, díky fázově řízeným regulačním modulům se z čistých sinusových vln stávají lichoběžníkové tvary křivek.

Mnoho obvyklých měřicích převodníků proudu je kalibrováno na sinusové střídavé proudy a zjišťují efektivní hodnotu stanovením střední hodnoty. Měřicí převodníky proudu MCR jsou naproti tomu měřicí převodníky skutečné efektivní hodnoty. Akceptují jakýkoli tvar křivky nezávisle na faktoru křivky.

Stanovení efektivní hodnoty podle transformačního principu (RMS)

Stanovení efektivní hodnoty podle transformačního principu  

Stanovení efektivní hodnoty podle transformačního principu (RMS)

Indukční napětí vzniká na svornicích cívky v důsledku magnetického toku, který se mění v čase.

Uspořádání obvodu ze dvou galvanicky oddělených, ale magneticky propojených okruhů se nazývá transformátor.

To je jednoduchá a často používaná možnost přenosu proudu.

Stanovení skutečné efektivní hodnoty podle principu ‍Rogowského (TRMS)

Stanovení skutečné efektivní hodnoty podle principu Rogowského  

Stanovení skutečné efektivní hodnoty podle principu ‍Rogowského (TRMS)

Princip měření podle Rogowského je speciální forma transformačního měření proudu sinusových a nesinusových střídavých proudů.

Rogowského cívka, indukční cívka neobsahující železo (bezjádrová cívka), měří indukované napětí podél uzavřené smyčky okolo vodiče vedoucího proud.

Výstupní signál Rogowského cívky je upraven tak, že vzniká přesné zobrazení primárního proudu.

Stanovení skutečné efektivní hodnoty pomocí Hallova senzoru (TRMS)

Měření proudu Hallovým senzorem  

Stanovení skutečné efektivní hodnoty (TRMS) pomocí Hallova senzoru

Magnetický tok vytvořený primárním proudem IP je v magnetickém obvodu zhuštěn a měří se Hallovým senzorem ve vzduchové mezeře.

Výstupní signál Hallova senzoru je poté upraven tak, že vzniká přesné zobrazení primárního proudu.

Stanovení střední hodnoty

Efektivní hodnota – kvadratická střední hodnota

Efektivní hodnota střídavého proudu odpovídá trvalé hodnotě, která vyplývá z okamžitých hodnot proudu. Tato trvalá hodnota vytváří v ohmickém odporu stejný tepelný výkon jako stejnosměrný proud stejné velikosti.

Skutečná efektivní hodnota znamená, že lze sledovat i zkreslené, stejnosměrné a smíšené proudy. Měřicí převodník je proto nezávislý na tvaru křivky.

  • Ieff = Is/√2
  • Ueff = Us/√2

 

Zobrazení aritmetické střední hodnoty  

Aritmetická střední hodnota

Aritmetická střední hodnota

Aritmetická střední hodnota slouží k měření stejnosměrných proudů nebo k filtrování stejnosměrné složky ze smíšeného proudu.

Použití aritmetické střední hodnoty na symetrický střídavý proud by mělo vést k měřené hodnotě o velikosti "0".

Prostřednictvím aritmetické střední hodnoty je možné dát k dispozici stejnosměrné proudy jako analogové normované signály na výstupu.

Pólování lze hodnotit bipolárním výstupním signálem. Pro elektrickou síť 230 V/50 Hz to znamená na napěťových hladinách:

  • Ueff = 230 V
  • US = 325 V
  • Ustřední = 0 V

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis