Spät´ na přehled

Montáž a odjištění

Nástroje

Nástroje  

Pro každý lisovací kontakt vhodný nástroj pro odjištění

U malých průřezů používáte montážní nástroje. Jejich pomocí vtisknete lisovací kontakt bezpečně do kontaktové vložky.
V případě chyb v osazení nebo změn zapojení se musí již zasunutý kontakt opět odstranit. Používejte k tomu naše nástroje pro odjištění. Ke každému lisovacími kontaktu najdete vhodný nástroj pro odjištění:

  • Kontakty série CK1,6... se odjišťují z přední strany kontaktových vložek nástrojem VC-EW1,6.
  • U svinutého a stočeného kolíkového kontaktu CK 1,6...ST... a svinutého dutinkového kontaktu CK 1,6 ED...BU... se použije strana objímky nástroje VC-EW 1,6.
  • K uvolnění svinutých dutinkových kontaktů CK 1,6 ER-BU... se musí strana hrotu nástroje VC-EW 1,6 zavést do dutinkového kontaktu. Tak otevřete jištění dutinky. Zatáhněte za vodič a uvolněte příslušný kontakt z lisovací komory.

Pevnost vodiče v tahu v lisovacím kontaktu

Požadavky na lisovaná spojení jsou popsány v EN 60352-2. Podstatným znakem kvality lisovaného spojení je pevnost v tahu přípojky. Lze ji jednoduše změřit.

Průřez vodiče

mm²

Průřez vodiče

AWG

Pevnost v tahu

n

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Spät´ na přehled
Další informace
  • Montáž a odjištění

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Těžké konektory 3D