Spät´ na přehled

Tipy pro instalaci

Určitě chcete svou kabeláž senzoru/aktoru instalovat co nejlépe. Pro drsné průmyslové prostředí, dlouhou životnost i snížení nákladů.

Poloměr ohybu

Instalace kabeláže senzoru/aktoru: poloměr ohybu  

Instalace kabeláže senzoru/aktoru: poloměr ohybu

U pohyblivé instalace je předností velkorysé dimenzování poloměru ohybu.

Upozornění: Čím větší je poloměr ohybu, tím menší jsou tahy, které vznikají v důsledku pohybu.

Následkem je zvýšená životnost vedení. Zohledněte přitom minimální poloměry ohybu pro dané vedení.

Spät´ na horu

Namáhání

Instalace senzoru/aktoru: namáhání  

Instalace kabeláže senzoru/aktoru: namáhání

Zajistěte dostačující smyčku vedení v bodě připojení. Tím zabráníte předčasné únavě materiálu.

Při dodatečně vzniklých zatíženích zůstává krom toho prostor pro vyrovnání tahu.

Spät´ na horu

Pohyblivá instalace

Instalace kabeláže senzoru/aktoru: délka vedení  

Instalace kabeláže senzoru/aktoru: délka vedení

Dbejte u pohyblivé instalace na přiměřenou délku vedení. Tím jsou nejlépe zachycena tahová zatížení.

Přiměřenou délku vedení získáte například pomocí kabelových smyček a C-tažných řetězů.

Spät´ na horu

Vedení v řetězech rozvodu energie

Instalace kabeláže senzoru/aktoru: vedení v řetězech rozvodu energie  

Instalace kabeláže senzoru/aktoru: vedení v řetězech rozvodu energie

Položte vedení se stejným průměrem dovnitř řetězů rozvodu energie jednotlivě, volně vedle sebe.

Jsou-li průměry odlišné, namontujte oddělující mezistěny – pro dlouhou životnost.

Rozdělení vedení

Položte těžká vedení směrem ven. Naše lehké kabely senzoru/aktoru směrem dovnitř.

Nejlepší jsou kabely oboustranně tahově odlehčené. Přinejmenším však na pohyblivém konci tažného řetězu.

Volný poloměr oblouku

Dbejte na to, aby se vedení v poloměru oblouku pohybovala zcela volně. Tím se zabrání vynucenému vedení tažného řetěze.

Důležité: Respektujte při pokládání vedení údaje výrobce tažného řetězu.

Spät´ na horu

Svazkování kabelů

Instalace kabeláže senzoru/aktoru: svazkování kabelů  

Instalace kabeláže senzoru/aktoru: svazkování kabelů

Dbejte při svazkování jednotlivých vedení na to, aby se kabely volně pohybovaly a vedení se nedeformovala.

Při pokládání kruhových vedení s velkými rozdíly vnějších průměrů se používají vložené lamely.

Spät´ na horu

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabely senzoru/aktoru