Spät´ na přehled

Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností – maximální ochrana před výbuchem

Oddělovací zesilovače Ex i MACX Analog vám nabízejí maximální ochranu proti výbuchu pro proudové obvody s jiskrovou bezpečností až po zónu 0 a zónu 20. Rozsáhlý sortiment výrobků doplňují nové 3cestné výstupní oddělovací zesilovače, prahové spínače a teplotní převodníky.

Výhody pro vás

  • Univerzální použití v proudových obvodech s jiskrovou bezpečností pro všechny zóny Ex díky mezinárodnímu souboru schválení
  • Použití až do úrovně integrity zabezpečení 2 a ve dvoukanálové architektuře až do úrovně integrity zabezpečení 3 (SC 3) na základě certifikace podle IEC EN 61508
  • Bezporuchový přenos signálu prostřednictvím patentovaného přenosového konceptu
  • Jednoduché přemostění energie konektorem sběrnice na nosnou lištu

Hlavní vlastnosti

  • Vstupy nebo výstupy s jiskrovou bezpečností [Ex ia] IIC/IIIC
  • Bezpečné galvanické oddělení se zkušebním napětím 2,5 kV
  • Konstrukční šířka: 12,5 mm
  • Výstupní oddělovací zesilovač průchozí transparentní pro HART
  • Šroubové připojení nebo přípojka push-in

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky