Industrie 4.0

Industrie 4.0

Inteligentní výroba zítřka: s našimi zkušenostmi a řešeními učiníme vaši výrobu schopnou pro budoucnost.

Kategorie

Co je Industrie 4.0?

Podle přání zákazníka vyrábí smart factory individuální produkty  

Industrie 4.0 a Internet of Things

Při zvládání výzev našeho průmyslu v digitálním světě se zaměřujeme na neustálou změnu shrnutou v jednom pojmu: Industrie 4.0.

Za tím se skrývá digitalizace produktů, výrobní techniky a procesů. Digitální data jsou využívána všemi zúčastněnými i mimo firmu v obchodních procesech a procesech tvorby hodnot. Virtuální a reálný svět splynou během celého životního cyklu produktu.

Na tomto základě se vyvíjí Internet věcí (Internet of Things, IoT), kde jednoznačně identifikovatelné fyzikální součásti, produkty nebo zařízení mají virtuální formu. V tomto světě se setkávají všechny části průmyslu. Lidé, stroje i produkty spolu navzájem komunikují.

Proč čtvrtá průmyslová revoluce?

Cílem digitalizace našeho výrobního světa je smart factory  

Čtvrtá průmyslová revoluce

Neustálá změna výrobního světa se odráží v prvních třech průmyslových revolucích: parní stroj, masová produkce založená na dělbě práce a automatizace díky technologii ovládacího řízení. V současné době zažíváme digitální transformaci směrem k inteligentní výrobě. Industrie 4.0 přináší řešení, jak lze s novými technologiemi optimalizovat komplexní výrobní procesy. Průmyslová výroba a IT se stále více proplétají.

Během této čtvrté revoluce vznikne Smart Factory, inteligentní továrna. V ní probíhá efektivní a přizpůsobivá výroba, která v každém okamžiku dosahuje optimální tvorby hodnot. Samostatně se organizující sítě tvorby hodnot je možné optimalizovat podle různých kritérií, například z hlediska nákladů, dostupnosti nebo spotřeby zdrojů.

Industrie 4.0 ve společnosti Phoenix Contact

Ve společnosti Phoenix Contact se produkty ve velikosti šarže 1 vyrábí plně automaticky  

Příklad inteligentní výroby

Spolu se zákazníky a partnery aktivně utváříme řešení pro budoucnost. S téměř 100letými zkušenostmi v konstrukci strojů a automatizaci jsme nejlépe vyzbrojeni k digitální transformaci našeho světa na inteligentní výrobu zítřka.

Vysoká hloubka výroby, vlastní konstrukce strojů a know-how expertů v automatizaci jsou pouze tři z mnoha důvodů pro chápání společnosti Phoenix Contact jako nejlepšího partnera.

Ve vlastní výrobě realizujeme to, co je dnes možné. Najděte příklady pro využití Industrie 4.0. Zvyšte svoji konkurenceschopnost díky inteligentnější výrobě pro maximální efektivitu a flexibilitu. Pro tyto účely vyrábíme komponenty, systémy a řešení.

Naše prakticky orientované oblasti činnosti

Aby byly výhody Industrie 4.0 hmatatelné, pracujeme v prakticky orientovaných oblastech činnosti.

Klikněte na následující odkaz a získejte více informací o prakticky orientovaných oblastech činnosti.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470