Spät´ na přehled

Spojka

Spojky jako lisovací dutinkové kontakty

Milionkrát ověřené lisované spojky jsou používány ve všech oblastech průmyslu, automobilové techniky, letectví, přepravního průmyslu a v lékařských přístrojích.

Spojky jsou také označovány jako lisované kontakty. Existuje velké spektrum variant a provedení. Dělí se do dvou hlavních skupin: Masivní / stočené spojky, příp. kontakty se označují jako „uzavřené“, vysekávané / svinuté spojky, příp. kontakty jako „otevřené“. V elektrické instalaci spadají tyto lisované spojky pod nadřazený pojem „nepájené elektrické spoje“.

Rozsah výkonu a zadání zkoušky se popisují v evropské normě DIN EN 60352-2. „Lisování“ je metoda spojování pro trvalé spojení jednoho nebo více vodičů s jedním kontaktem. Do lisovací zóny kontaktu je zaveden odizolovaný vodič a definovaným lisovacím postupem spojen. Tím je vytvořeno trvalé, nerozpojitelné a spolehlivé spojení.

Následující hlavní skupiny definují různé typy spojek, s velkým spektrem dimenzí a oblastí průřezu vodiče: vysekávané svinuté kontakty, stočené kontakty, drcená kabelová oka pájená natvrdo, trubková a lisovaná kabelová oka, dotyková spojka, drcená kabelová oka izolovaná, kabelová oka trnu, neizolovaná a izolovaná kulatá kabelová oka, neizolovaná a izolovaná vidlicová koncovka vodiče, neizolované a izolované fastony zásuvky a koaxiální CATV konektor.

Lisovací profily

Pro vysekávané stočené kontakty se používá především profil lisování B. Masivně svinuté spojky / kontakty vykazují profily v čtyřtrnovém lisování (4/8 protlačování), čtyřhranném (square), oválném, trnovém lisování, dvojitém trnovém lisování, lisování WM, šestiúhelném (hex) + trnovém lisování a lisování B.

Mechanické lisovací kleště s rohatkovým systémem nebo hydraulicky ovládané nástroje s různými velikostmi zápustky a lisovacími profily zpracovávají průřezy větší než 10 mm². V elektrických, pneumatických a elektropneumatických krimpovačkách jsou, v závislosti na typu stroje, zabudovány čtyřhranné a čtyřtrnové profily do 10 mm². Pro větší průřezy, jako např. pro nabíjecí konektor, se kromě toho používá i profil lisování B.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470