Spät´ na přehled

Dutinky vodičů

Různé dutinky vodiče pro různé průřezy vodiče

Dutinky vodičů slouží k procesně spolehlivému osazení vodičů, propojení a dalšímu zpracování. V elektrotechnických systémech poskytují mnoho výhod po mechanické i elektrické stránce. Hlavním úkolem dutinky vodiče je zabránění rozpletení vodiče a také ochrana jednotlivých lanek před mechanickým působením jako např. při připojení šroubových svornic. Navíc je při používání pružinových svorek naprosto nezbytné pevné spojení mezi měděným vodičem a dutinkou. Vedle vhodných kleští na dutinky vodičů je pro optimální a bezpečné lisované spojení rozhodující kvalita materiálu dutinky.

Hlavní přednosti koncovky vodiče:

 • Zvýšená a dlouhodobá provozní a kontaktní bezpečnost
 • Časově úsporné další zpracování (speciálně i se svornicemi Push-in)
 • Bezpečné propojení i u několikanásobného přepojování
 • Snížení výskytu zlomení kabelů
 • Snadná identifikace průřezu
 • Zvýšená vibrační bezpečnost
 • Trvale nízké přechodové odpory
 • Ochrana jednotlivých lanek (speciálně také u šroubových svornic)
 • Konstantní sevření u šroubových připojení

Normy platné pro dutinky vodičů

V normě DIN 46228 je definována koncovka vodiče od 0,5 do 50 mm². Tato norma se člení do čtyř částí:

 • Část 1: Forma trubky bez plastové objímky
 • Část 2: Provedení lisování s izolačním obalem a bez něj
 • Část 3: Objem vodiče bez izolačního obalu
 • Část 4: Forma trubky s plastovou objímkou

Součástí normy jsou vedle geometrických rozměrů dutinky také materiál, barva závislá na průřezu a zkušební dokumenty. Dále je zde požadavek na dutinku vodiče, do které se připojí vodiče tříd 2, 5 a 6. Průřezy vodičů se definují na základě hodnot elektrického odporu, narozdíl od dutinek vodičů, které se definují pomocí geometrických rozměrů. Větší rozdíly v průřezech jsou proto možné (viz odstavec Vodiče a vedení). Vzhledem k této skutečnosti existuje mezi dutinkou vodiče a vodičem jistý nepoměr. Kleště na dutinky vodičů od společnosti Phoenix Contact jsou však většinou dimenzovány na vyrovnání těchto kapacitních rozdílů. 

Vedle normy DIN existuje francouzská norma pro dutinky, NF C 63-023. S výjimkou určení barvy u některých průřezů (viz matice) vychází norma NF z normy DIN. Nové v oblasti normativních základů pro dutinky vodičů jsou norma UL 486F a také kanadská norma C22.2 NO. 291-14. Tyto harmonizované standardy jsou založeny rovněž na normě DIN, zabývají se však hlouběji zkušební metodikou a specifickými požadavky (mj. viz tabulka Hodnoty vytažení).

V normě UL 486 F jsou také poprvé normativně pevně stanovana zvláštní pouzdra jako jsou dutinky vodičů „TWIN“ pro dvouvodičové připojení. Pro certifikaci podle výše uvedených standardů UL a CSA je nutná rozsáhlá zkouška provedená příslušnou organizací. Zkouška a certifikace se provádí nejen u dutinek vodičů, ale i u kompletního systému, sestávajícího z lisovacích kleští na dutinky vodičů a dutinky vodiče.

Průkopník mezinárodních standardů v oblasti kvality, bezpečnosti a kompatibility

Společnost Phoenix Contact nechala jako jeden z prvních výrobců certifikovat dutinky vodičů v kombinaci s výběrem lisovacích kleští na dutinky vodičů podle normy UL 486 F, která vstoupila v platnost v roce 2016. Společně ve shodě s normou DIN 46228‑1/‑4 tak lisovací kleště na dutinky vodičů splňují celosvětové požadavky trhu v oblasti kvality, bezpečnosti a kompatibility. Společnost Phoenix Contact tak má v nabídce systém s celosvětovou konformitou pro svého zákazníka orientovaného na export.

Vysoce kvalitní materiál – Made in Germany

Naše nabídka jakožto výrobce a poskytovatele systémů v oblasti techniky připojení se skládá z vysoce kvalitních dutinek vodičů – made in Germany – a vhodných lisovacích kleští k procesně spolehlivému zpracování.

Profesionální lisování – s mechanickými lisovacími kleštěmi nalisujete všechny druhy kontaktů spolehlivě a bez námahy

Zalisujte profesionálně a spolehlivě všechny druhy kontaktů – dutinku vodiče, kabelové oko, koaxiální spojku nebo lisovací kontakty. Optimalizovaný pákový poměr a ergonomický tvar rukojeti lisovacích kleští od společnosti Phoenix Contact podporují lisování bez únavy. Speciální princip převodu síly snižuje sílu potřebnou při práci až o 30 %. Integrovaná zarážka zaručuje dlouhodobě stabilní lisovací sílu, a tím plynotěsné kvalitní lisování.

 • Jednoduchá a pohodlná manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
 • Dlouhá životnost díky kvalitním komponentám a materiálům
 • Procesní bezpečnost díky integrované zarážce
 • Optimální pákové poměry umožňují používání bez únavy

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470