Spät´ na přehled

Profesionální lisování vodičů

Mechanické spojení kontaktu a vodiče

Pod anglickým pojmem Crimpen se rozumí mechanické spojení kontaktu a vodiče.

Normativně vedeno jsou v německy hovořící oblasti kromě Crimpen používány ještě dva další výrazy. Rozhodují roli přitom hraje druh formování. Podle typu kontaktů rozlišujeme:

  • Drcení, pro izolovaná kabelová oka
  • Lisování, pro koncovky vodiče, neizolovaná kabelová oka, stočené kontakty a podobné uzavřené spojky.

Pokud jsou např. zpracovávány fastony, hovoříme o lisování. Pro vytvoření spolehlivého spojení mezi kontaktem a vodičem je nutné respektovat několik důležitých bodů:

  • Správná příprava vodiče
  • Vodič a kontakt jsou vzájemně přizpůsobeny
  • Správné umístění vodiče v kontaktu
  • Volba vhodné krimpovačky
  • Vodič a kontakt se vloží do určené zápustky kleští.

Profesionální lisovací kleště jsou v zásadě opatřeny odjistitelnou zábranou. Po vytvoření požadovaného tlaku se odblokují. Nedolisky jsou vyloučeny. To uživateli zaručuje trvalý výsledek lisování s maximálními možnými hodnotami vytažení. Pokud se zpracovávají větší série kontaktů, často se používají automatické nebo poloautomatické krimpovačky.

Při dodatečném posouzení nalisování jsou respektovány mj. normy DIN EN 60352‑2 a 60999‑1. Vedle velkého množství elektrických a mechanických zkoušek jsou zkoušky vytažení vodiče rozhodujícím kritériem. Všechny nástroje série kleští CRIMPFOX od společnosti Phoenix Contact jsou seřízeny a vyzkoušeny v souladu s platnými normami. Tyto nástroje vytvářejí dlouhodobě stabilní, plynotěsná slisování. Doporučujeme kontrolovat kvalitu slisování každých 5000 cyklů nebo jednou ročně pomocí vhodných a kalibrovaných měřidel.

Vysvětlení k lisovacím kleštím
1Přesnost: Přesně vytvořené zápustky se symetrickou formou lisování zaručují kvalitní výsledky lisování.
2Ergonomie: Poměr hmotnosti je příjemně vyvážen. Plasty jsou obzvláště příjemné pro pokožku.
3Bezpečnost: Speciální forma rukojeti a použití protiskluzových plastů zabraňují nechtěnému vyklouznutí z ruky.
4Bez únavy: Optimalizovaný pákový převod snižuje nezbytné manipulační síly až o 30 procent.
5Pohodlnost: Hodí se s obzvláště malou šířkou rukojeti perfektně do ruky.
6Optimalizace síly: Upevňující tlaková opěra snižuje nezbytné použití síly.
7Procesní bezpečnost: Automatické přizpůsobení průřezu a manuálně odjistitelná zábrana zajišťují provedení procesu lisování.
8Dlouhodobost: Použití vysoce kvalitních materiálů a komponentů minimalizuje opotřebení.
9Robustnost: Speciální dimenzování oblasti hlavy chrání nástroj.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470