Spät´ na přehled

Vodiče a vedení

Vodiče a vedení s označením vodiče

Vodiče, vedení a kabely slouží stejnou měrou k přenosu elektrických signálů nebo energie.

V běžném hovoru se kabel často zaměňuje s vedením, neboť obě varianty sestávají většinou z několika navzájem od sebe izolovaných vodičů. Kabel však vykazuje vyšší mechanickou odolnost, která dovoluje použití v zemi, pod vodou nebo i nechráněně ve volném prostoru. Vodič (nazývaný také drát) se skládá, kromě izolace, z vodivého měděného nebo hliníkového jádra. Měď je díky svým vynikajícím vlastnostem v elektrotechnice upřednostňována.

Třídy vodičů podle IEC/DIN EN 60228

Dělení vodičů podle tříd  

Třídy vodičů podle IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295)

Norma IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) dělí vodič do čtyř tříd podle flexibility, které určují základní flexibilitu vodičů. Kritérii jsou průměr jednotlivého drátu a počet jednotlivých drátů. Další ovlivňující veličinou pro tvarovou stabilitu je stoupání zkrutu. Stoupání zkrutu označuje délku jednotlivého drátu, která je potřebná pro zkroucení o 360°. Čím nižší je stoupání zkrutu, tím pevnější a kompaktnější je vodič. Rovněž se zvyšuje vnější průměr.

  • Třída 1: jednodrátový
  • Třída 2: vícedrátový
  • Třída 5: jemný drát
  • Třída 6: nejjemnější drát
Konstrukce standardního vodiče  

Konstrukce standardního vodiče

V normě IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) jsou průřezy vodiče definovány elektrickými směrnými hodnotami nebo i hodnotami odporu. Tyto hodnoty jsou základem pro zjištění maximální proudové kapacity. Geometrické údaje, zejména tolerance průřezů, zde stanoveny nejsou. Z toho důvodu se může reálný průřez výrazně odlišovat od jmenovitých průřezů.

Díky použití mědi, která dnes vykazuje ryzost až 99,99 %, bude výrobce schopen snížit skutečný měděný průřez o více než deset procent. Tato okolnost představuje výzvu v oblasti lisování.

Izolace slouží jako trvalé oddělení jednotlivých vodičů i jako ochranné pouzdro proti vnějším vlivům. Základním požadavkem na izolační materiál je co možná největší elektrický odpor, který však může odpovídajícím způsobem odvádět vznikající teplo. V dnešní době se proto vybírají izolační materiály převážně z plastu ve všech jeho variantách. Druh a vlastnosti plastu přitom rozhodují o následných možnostech použití vodičů, vedení a kabelů. Dalším kritériem je tloušťka izolace. Tento rozměr má přímý vliv na mechanickou a elektrickou zatížitelnost. Vlastnosti izolace (tvrdost, tuhost, tloušťka, ...) jsou dále rozhodující pro výběr vhodného nástroje pro odstranění pláště.

  1. Izolace
  2. Vodič
  3. Délka odizolování
  4. Lanko
  5. Směr rázu
  6. Stoupání zkrutu

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470