Spät´ na přehled

novinka

Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností – bezpečnost pro stroje a zařízení

Oddělovací zesilovače MACX se vyvíjí a vyrábí ve všech krocích životního cyklu výrobku podle standardů normy IEC EN 61508. Nové 3cestné výstupní oddělovací zesilovače, prahové spínače a teplotní převodníky doplňují rozsáhlý sortiment výrobků.

Výhody pro vás

  • Použití až do úrovně integrity zabezpečení 2 a ve dvoukanálové architektuře až do úrovně integrity zabezpečení 3 (SC 3) na základě certifikace podle IEC EN 61508
  • Bezporuchový přenos signálu prostřednictvím patentovaného konceptu přenosu
  • Jednoduché přemostění energie konektorem sběrnice na nosnou lištu

Hlavní vlastnosti

  • Bezpečné galvanické oddělení se zkušebním napětím 2,5 kV
  • Výstupní oddělovací zesilovač průchozí transparentní pro HART
  • Konstrukční šířka: 12,5 mm
  • Šroubové připojení nebo přípojka push-in

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky