Spät´ na přehled

Pohodlné a jednoduché střihání vodičů

Střihání vodiče nebo vedení

Proces zpracování kabelů začíná zkrácením popř. ustřižením vodiče nebo vedení.

Odborné zpracování vodičů a vedení o různé velikosti, tvaru a izolaci lze trvale realizovat pouze s kvalitním nářadím. Optimální pákový převod zaručuje vynaložení malé ruční síly s maximálním silovým výtěžkem v místě střihání.

Střihání vodičů

Oddělování vodičů pomocí řezače kabelů  

Střihání

Pokud je potřeba oddělit vodiče a vedení s horním rozsahem průřezu do 1400 mm2, jsou voleny rohatkové řezače kabelů. Jemně zpřevodované pohony umožňují i zde minimální vynaložení ruční síly. U obou variant přímého a nepřímého přenosu síly podporují speciálně formované geometrie střihání lehkost chodu a zajišťují pravoúhlý výsledek střihání bez výronků.

Klínové střihání vodičů

Oddělování vodiče střižným nástrojem  

Klínové střihání

Tím je zabráněno nechtěné deformaci vodiče. Výše popsané střihání je popsáno pod pojmem Dělení v normě DIN 8588. Dvě ostří se pohybují kolem sebe a oddělují (střihají) tak bez třísek materiál. Klínové střihání znamená, že materiál oddělují dva navzájem k sobě se pohybující, klínové břity. Záměrně se volí velký a tím i stabilní úhel zaostření břitu. Kromě vytvrzení celého nástroje je řezací část ještě jednou dodatečně indukčně vytvrzena. Pouze tak je možné oddělovat i extrémně tvrdé materiály, jako např. piánový drát a pružinovou ocel, s pevností v tahu až 2300 N/mm² bez poškození nástroje. Klínové střihání se hodí pro oddělování kabelů a vedení pouze podmíněně.


Spät´ na přehled
Všeobecné informace
  • Pohodlné a jednoduché střihání vodičů

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470