Protipožární systém pro nádrže s plovoucí střechou: centrální monitorování stavu s WLAN

Přístupový bod WLAN 5100 k přenosu informací o stavu prostřednictvím PROFINET

Sídlo Saval BV  

Sídlo Saval BV

Bezpečné skladování a úprava surové ropy i dalších fosilních surovin má v neposlední řadě zvláštní význam kvůli vysokému nebezpečí výbuchu. Nizozemský podnik Saval BV proto koncipoval speciální protipožární systém pro nádrže s plovoucí střechou.

Řídicí jednotky a moduly I/O ve spojení s přístupovými body WLAN společnosti Phoenix Contact umožňují webové monitorování stavu systému.

Aplikace

V určitých částech nádrží pro surovou ropu je nebezpečí výbuchu tak velké, že jsou tyto objekty zařazeny do zóny s nejvyšším stupněm nebezpečí 0 pro plyny podle směrnice ATEX.

Zpravidla používané nádrže s pevnou střechou se vyznačují tím, že u jejich plnění mezi skladovaným materiálem a pevně namontovanou střechou vzniká výbušná atmosféra.

Hasicí nádrže na nádrži s plovoucí střechou  

Hasicí nádrže jsou namontované na okraji plovoucí střechy

Alternativní řešení tvoří nádrže s plovoucí střechou, jejichž střecha plave na uložené kapalině. Protože je taková střešní konstrukce pohyblivá, musí být v této oblasti stěna nádrže utěsněna flexibilním materiálem.

Mezi stěnou nádrže a těsněním však vzniká volný prostor, ve kterém se shromažďuje nepatrné množství plynu uloženého materiálu. Smíchá-li se plyn s okolním vzduchem, dojde k vytvoření hořlavé směsi. Statická elektřina, která může vzniknout z úderu blesku nebo jiskření, může způsobit požár, který je okamžitě po vzplanutí vidět. Nebude-li ovšem požár odhalen, může se z něho vyvinout nekontrolovatelné ohnisko požáru.

Pro takové případy použití zkoncipovala společnost Saval protipožární systém sestávající z hasicí nádrže, která ve spojení s automatickým sprchovým zařízením může chránit nádrž o velikosti 40 metrů. Nádrže s plovoucí střechou, které mají vesměs průměr 120 metrů, vyžadují podle okolností několik hasicích systémů.

V rámci automatizace protipožárního systému jsou kontrolovány dva digitální signály, které poskytují informace týkající se stavu protipožárního systému. Každý protipožární systém disponuje hladinovým spínačem, který kontroluje hladinu v protipožární nádrži, i tlakovým spínačem, který informuje o tlaku v systému.

Oblast vedle utěsnění plovoucí střechy je označena jako zóna 0. Oba digitální signály jsou shromažďovány v rozvodných skříních, které jsou instalovány v zóně 1. Dojde-li k požáru, současně se aktivuje hladinový a tlakový spínač. Pokud se naproti tomu jedná o netěsnost v automatickém sprchovém zařízení, zareaguje jen tlakový spínač. To stejné se týká hladinového spínače, který se zapne, pokud protipožární nádrž netěsní.

 

Izolačně bezpečné moduly I/O se plynule přiřadí k místní sběrnici

Centrální řešení je koncipováno tak, aby byly digitální signály trvale propojeny kabely a předávány kontrolnímu panelu namontovanému v oblasti, kde nehrozí nebezpečí výbuchu. Kontrolní panel se skládá z modulární řídicí jednotky ILC 171 ETH i izolačně bezpečných modulů I/O Ex-i vyvinutých pro oblast ohroženou výbuchem rodiny produktů Inline společnosti Phoenix Contact.

Izolačně bezpečné svornice jsou napájeny proudem přes speciální modul Inline. Plynule se přiřadí k místní sběrnici Inline řídicí jednotky a zachycuje digitální signály hladinových a tlakových spínačů.

Nádrž EXD SK 3100  

Přístupový bod WLAN 5100 s modulární řídicí jednotkou Inline PROFINET a moduly I/O v nádrži EXD SK 3100

Předávání signálů prostřednictvím PROFINET a WLAN

Není-li na olejové nádrži k dispozici komunikační infrastruktura, která může být využita, bude pokládání nových kabelových tras těžké. Na tomto pozadí vypracovala společnost Saval decentrální řešení s ochrannou nádrží SK 3100. V ochranné nádrži je vestavěna modulární řídicí jednotka PROFINET s izolačně bezpečnými moduly.

Každá decentrální stanice SK 3100 kontroluje až čtyři protipožární systémy a signály prostřednictvím WLAN předává centrálně instalovanému kontrolnímu panelu SK 3000, ve kterém je namontována modulární, vysoce výkonná řídicí jednotka ILC 330 PN. K přenosu dat mezi SK 3100 a SK 3000 se používají přístupové body WLAN.

Přístroje odpovídají standardu IEEE 802.11e a podporují asistenční režimy PROFINET, takže obě řídicí jednotky Inline mohou spolu komunikovat prostřednictvím protokolu PROFINET. Kromě toho lze jednotlivé balíky PROFINET priorizovat. Balíky s nejvyšší prioritou jsou pak oproti všem ostatním paketům Ethernet přednostně vyměňovány přes rozhraní WLAN.

Dotyková obrazovka WP10 s vizualizací WEBVISIT  

Přístroj s rozhraním HMI pak jako webový klient používá vizualizaci WEBVISIT

Webová vizualizace stavu přístroje a funkčních poruch

Ke kontrole řešení se použije webový vizualizační software WEBVISIT společnosti Phoenix Contact. K tomu účelu musí řídicí jednotka disponovat integrovaným webový serverem, jak je tomu u použitých řadičů Inline.

Aby bylo možné použít vizualizaci na webovém serveru PLC, je zapotřebí pouze jejich IP adresa. Data budou poté zobrazena na ovládacím a dohledovém zařízení. Vizualizace vyvinutá společností Saval informuje o stavu tlakového a hladinového spínače i napájení řídicího systému.

Kromě toho v případě funkčních poruch vydá příslušný alarm. K zobrazení dat používá Saval dotykové obrazovky WP10.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť