Lifecycle Management ger säkra investeringar för tillverkare och användare

Översikt

Industrial Internet of Things  

Flera saker förändras agilt i sin livscykel

  • Verktyg som PLM (Product Lifecycle Management) eller ERP (Enterprise Resource Planning) stöder migration, komplexitet och säkring av affärsmodeller i agila system.
  • För Industri 4.0 räcker inte dess användning eftersom den digitala livscyklen i konstruktionen och de genererade produkternas fysikaliska livstid behöver avbildas.

Användning

Livstid för en fysiskt användbar produkt (instans)  

Livstid för en fysiskt användbar produkt (instans)

Genom motsvarande mekanismer kan den digitala livscyklen (typen) avbildas och hanteras i konstruktionen och den fysikaliska livstiden (instansen) för den genererade produkten under dess tillverkning och användning, för tillverkningssystemet i hård- och mjukvara och för processerna och även i värdekedjorna och affärsmodellerna.

Typen utmärker då en instanserbar komponent med entydigt definierade egenskaper, t.ex. den utvecklade produkten i digital form. Instansen framställer en konkret, entydigt identifierbar komponent av en bestämd typ: den producerande enheten. Livstiden omfattar ett tidsspann från slutet av produkttillverkningen till slutet av avfallshanteringen. Genom informationens digitala möjlighet till utvärdering kan de system hanteras, som sammansätts av dynamiskt föränderliga subsystem och som interagerar med ytterligare system.

Lösning

Tillverkarövergripande användning av den digitala artikeln  

Tillverkarövergripande användning av den digitala artikeln

Problemställningen ska förtydligas med ett exempel. Den som tillverkar en ventil med inbyggda givare använder komponenter, metoder och tillverkningssteg från andra tillverkare och kombinerar dem med eget värdeskapande i området konstruktion och produktion. Dessutom flyter standarderna och kundspecifika krav in i processerna.

Som resultat erhålls en digitalt beskriven produkttyp i version 1.0, som bland annat innehåller en chip-producents microcontroller i version 3.1. Maskinbyggaren installerar ventilen i en anläggning för att komplettera tredje partens servicemjukvara i version 10.0. Han fastställer de produktegenskaper som är relevanta för honom i hans konstruktionsprocess som användningsprofil för ventiltypen. Användaren skapar sedan en användarprofil som avviker från produkten och maskintillverkaren under omständigheterna.

Om producenten av microcontrollern ersätter version 3.1 med version 4.0, behöver ventiltillverkaren nydesigna enheten. I version 1.1 erbjuder han den med kompatibla egenskaper i form och funktion samt med funktionsexpansioner. Därefter sörjer maskinbyggaren för ventilens fortsatta användning genom att anpassa kompatibilitetsprofilen och använder ytterligare funktioner, som ställs till förfogande med en uppdatering av servicemjukvaran till version 10.1.

Vid byte av en defekt ventil kan maskinoperatören använda version 1.0 och 1.1. Dessutom behöver det äga rum en jämförelse med den egna kompatibilitetsprofilen. Resultaten kan sedan nå från en återverkansfri användning av den nya ventilversionen via en ombyggnation av anläggningen och en mjukvaruuppdatering till en lagring av version 1.0, för att överbrygga anläggningens livscykel. Till organisationen av en liknande process i agila Industri-4.0-system behövs det en genomgående digital beskrivning av kraven.

Sammanfattning

Med den ökande digitaliseringen utvecklar den förklarade processen sig på så sätt att komplexiteten ökar exponentiellt och kan behärskas med enbart en explicit integrering av livscykelmodellen i systemen som används.

Där, produkter ständigt ändras och förnyas genom sina leveranskedjor, mjukvaruversioner och funktionsexpansioner, kompletteras standardiseringen genom en agil Lifecycle-betraktelse. På så sätt är produkterna hanterbara när de tillverkas och under deras användningstid. De angivana Lifecycle-elementen ger säkra investeringar på tillverkar- och användarsidan.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng