Digital artikel ger stöd vid optimeringen av kylningen av kopplingsskåp

Översikt

Thermal Design Integration  

Thermal Design Integration för energieffektiva kopplingsskåp

  • Eplan, Phoenix Contact och Rittal har gått samman för att stödja kopplingsskåpsplanerarna i utmaningarna med avseende på energieffektivitet, störningsfri drift av kopplingsskåp och kopplingsskåpsstandarden EN 61439.
  • Genom Thermal Design Integration optimeras omkopplingar med avseende på nedkylning och störningsfri drift.

Användning

Produkter och data för digitala artiklar  

Phoenix Contact levererar produkter och data för digitala artiklar

Vid beräkningen av förlusteffekten hos kopplingsskåpskomponenter glöms oftast effektförlusterna för kablar och plintanslutningar. Kopplingsskåpens värmbildupptagningar visar ofta även mycket varma plintlister vid aktiva komponenter. Plintarnas enligt standarderna maximalt tillåtna förlusteffekter förtydligar hur de höga temperaturerna uppkommit.

En plint för 16 mm2 får enligt standarden ha 3,42 W förlusteffekt; värdet för de mest använda plintarna för 2,5 mm2 är fortfarande 1,08 W. Samma gäller i princip för varje plintanslutning i kopplingsskåpet.

Vid en noggrann dimensionering av kopplingsskåpet behöver konstruktören även ta hänsyn till värmepåverkan från flera plintanslutningar. Baserat på det stora antalet plintar och plintanslutningar kan uppgiften lösas enkelt genom att använda mjukvaran effektivt och ändamålsenligt.

Lösning

Smart Engineering and Production 4.0  

Smart Engineering and Production 4.0

Mot denna bakgrund har våra partners utvecklat ett koncept som tillåter att konstruktören får bästa möjliga stöd baserat på Eplan-mjukvaran. En viktig aspekt för kopplingsskåpets energieffektiva konstruktion är klimatanläggningens dimensionering med hänsyn till skåpets placering och omgivningsförhållandena.

Motsvarande expanderades Eplan Pro Panel med några funktioner. På så sätt förbättras kopplingsskåpets layout med klimattekniska metoder. Den vanligaste orsaken för överskridande av den tillåtna temperaturen vid kopplingsskåpen är inte kylenheternas låga kyleffekt utan komponenternas arrangemang i kopplingsskåpet. Om en enhet saknar kringflöde beror det ofta på att luftströmmen blockas av andra komponenter. Samma gäller för in- och utflödesöppningar för enheter med egenventilation.

För att gruppera komponenterna korrekt i kopplingsskåpet är det därför viktigt att tillverkarinformationen för maximal förlusteffekt, minsta avstånd eller strömningsriktningar vid egenventilation står till förfogande redan vid planering, och att de beaktas.

Därför levererar Phoenix Contact sedan en tid tillbaka sina enhetsdata i olika format. Baserat på mängden fördelar har BMEcat-formatet med eCl@ss-klassificeringarna slagit igenom som de facto-standard och används därför i första hand. På så sätt kan data som behövs för rätt dimensionering och temperatursättning av kopplingsskåpen enkelt bytas ut. De utökade enhetsdata för många av Phoenix Contacts komponenter finns tillgängliga i Eplan Data Portal. När planeraren avslutat den virtuella monteringskonstruktionen och fastställt positionerna för samtliga enheter som ska projekteras kan konstruktören realisera lösningen för klimatanläggningen.

Facit

Inom ramarna för Initiative Smart Engineering and Production 4.0 (SEAP) använder företagen resultaten från Green Carbody Technologies. Genom Thermal Design Integration optimeras omkopplingar med avseende på nedkylning och störningsfri drift.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng