Självständiga och adaptiva tillverkningsanläggningar optimerar produktionen

Översikt

Industri 4.0 förbättrar ekonomin i produktionen  

Industri 4.0 förbättrar ekonomin i produktionen

  • Idag behöver maskiner och anläggningar vara digitala, flexibla och intelligenta.
  • Genom att förbinda människor, objekt och system uppstår dynamiska, självorganiserade nätverk för förädling som kan optimeras efter olika kriterier.

Användning

Det intelligenta nätverket i morgondagens produktion  

Det intelligenta nätverket i morgondagens produktion

Företag står ofta inför situationen att en artikels konfiguration ändras under tillverkningen. En ny variant behöver implementeras i byggplanen, som ökar styckantalet av artikeln som ska tillverkas eller som öppnar nya möjligheter för hittills okända produktionsmedel. Vid sådana tillfällen reagerar ett adaptivt system omgående med en motsvarande anpassning av tillverkningsförloppet.

En anläggning för tillverkning av I/O-moduler fungerar som ett praktiskt exempel på en självständig och adaptiv användning. Det är en utmaning att på lång sikt ekonomiskt tillverka det ständigt ökande antalet varianter av I/O-moduler, som delvis beställs i stora seriestorlekar, och prototyperna av enskilda moduler.

Lösning

Ekonomisk tillverkning av I/O-moduler i seriestorlek 1  

Ekonomisk tillverkning av I/O-moduler i seriestorlek 1

För närvarande tillverkas I/O-modulerna på produktionsanläggningar där processerna nära nog godtyckligt anpassas till de aktuella behoven.

Detta lyckas genom en fritt kombinerbar användning av olika anläggningsmoduler. I detta syfte behövs standardiserade gränssnitt och självständig styrning av de grundläggande processerna. Systemet tillåter att olika varianter kan produceras samtidigt. Samtliga arbetsplatser, monteringsmaskiner och testceller kopplas till tillverkningssystemen som behövs för tillverkningsprocessens respektive utbyggnadsnivåer.

Ett godtyckligt expanderbart arbetsstyckes-cirkulationssystem möjliggör flexibel ihopkoppling av alla tänkbara produktionsresurser till ett tillverkningssystem. Utöver en passande cirkulationsarkitektur behövs det standardiserade elektriska och elektropneumatiska gränssnitt så att de enskilda produktionsresurserna kan användas platsoberoende. Här ingår manuella arbetsplatser och helautomatiska märkningsceller. Dessutom styr samtliga integrerade resurser sina artikeloberoende grundläggande processer för att integrera dem decentralt i tillverkningskonceptet.

Facit

Små seriestorlekar kan redan idag tillverkas till samma kostnader som en masstillverkning. Bättre framställning av starten av nya produkter. Dessutom kan tillverkaren reagera snabbt på ökade volymer försäljning. I detta syfte fördubblas t.ex. likartade processer.

På så sätt kan investeringar i utrustning anpassas i tid och anpassas till de aktuella försäljningssiffrorna. Dessutom kan tekniska vidareutvecklingar i tillverkningsprocesserna överföras snabbt och enkelt till produktionslinjerna. För att kunna göra detta behövs det enbart byta ut enskilda processmoduler.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng