Den tredimensionella referensarkitekturmodellen RAMI 4.0

Översikt

Referensarkitekturmodell för Industri 4.0 (RAMI 4.0)  

Referensarkitekturmodell för Industri 4.0 (RAMI 4.0)

  • Referensarkitekturmodellen för framtidsprojektet Industri 4.0 (RAMI 4.0) presenterades på Hannover Messe 2015.
  • Baserat på dess komplexitet och den ovanliga tredimensionella framställningen visar sig det sig delvis vara en utmaning att använda RAMI 4.0.

Användning

Automationspyramid RAMI 4.0  

Expanderad automationspyramid för RAMI 4.0

Enligt ordlistan i VDI / VDE-GMA 7,21 Industrie 4,0 tekniska kommittén, definieras en referensmodell som en modell som kan tillämpas generellt och sedan kan användas för att härleda specifika modeller.

Det finns många exempel i tekniken. Den sjuskiktade ISO/OSI-modellen visar sig vara mest känd som referensmodell för nätverksprotokoll. Fördelen med att använda sådana modeller är en gemensam förståelse för funktionen som tillhandahålls av varje skikt och de definierade gränssnitt mellan skikten.

Utvecklingen av RAMI 4.0 skedde med fokus på användningsområdet industriell produktion. Spektrumet sträcker sig från diskret tillverkning till processteknik. Fokus på industriell produktion avgränsar Industri 4.0 från det mer omfattande ansatsen IoT (Internet of Things) i Industrial Internet Consortiums (IIC)

Lösning

Rollbaserad framställning i RAMI 4.0  

Rollbaserad framställning i RAMI 4.0

Arktitekturmodellen kräver en tredimensionell framställning. På RAMI 4.0:s tre axlar beskrivs hierarkinivåerna i ett tillverkningssystem som kommunicerar via internet, livscykler av systemen och produkterna samt IT-representationen för en Industri-4.0-komponent. De hierarkiska nivåerna är i huvudsak desamma som skikten automations pyramiden.

Beskrivningen av livscykeln av system och produkter med motsvarande förädlingskedjor är baserad på utdrag ur IEC 62890, vilket gör en åtskillnad mellan typ och instans. Produkttypen kan förekomma i flera faser under utvecklingsprocessen. Det avslutas med lansering av en särskild produktversion. Baserat på vilken typ som släpps för serieproduktion, tillverkar systemet produkter som är instanser av den typen. Förbättringar eller avveckling av komponenter kan kräva ändringar i produkter. Dessa ändringar görs i typen och införs i tillverkningsprocessen som en ny produktversion när ändringen har slutförts och släppts.

Tillverkningen av individuella produkter kräver här möjligheten att lagra data som kunden lämnat till tillverkarna för tillverkning av sina exempel, i lämplig form elektroniskt i IT-systemen vid exempelrelaterade data. Dessa uppgifter måste vara tillgängliga under hela livscykeln av instansen och kopplas till tillhörande typ.

IT-representationen för en Industri-4.0-komponent visualiseras på den lodräta axeln genom sex lager. Lagren hjälper till att visualisera affärsprocesser , funktionsbeskrivningar , data mappning, kommunikations beteende, inklusive Quality of Service (QoS) och sammankoppling av anläggningstillgångar via ett integrationslager. Förutom de fysiska aspekterna som komponenter, maskiner, system eller kablar, så innehåller lagret för anläggningstillgångar också uppgifter från utvecklingsprocessen..

De data som genereras under produktionen och i vissa fall kundspecifika data för en viss instans betraktas också som en tillgång. Tack vare den klara identifieringen av alla Industri 4.0 komponenter ger klassificeringen av alla tillgångar mer utrymme för kapitalförvaltning. Detta scenario gör det också lättare att utföra ett risk analys av tillverkningssystemet , som krävs för IT säkerhetsskäl.

Sammanfattning

När det gäller Industri 40, undrat många användare hur etablerade industriella kommunikationssystem ska passa in och om deras roll kommer att förändras i framtiden.

Det bör noteras att protokoll, vilket var fallet med anläggningstillgångar (t.ex. fältenheter ) innefattas via integration och kommunikation lagret (t ex PROFINET). Med ytterligare förfining av Industri 4,0 komponenter och tillhörande administrations skal kommer Industri-40-kompatibel kommunikation och representation av information börja genomföras 2016 och implementeras i test applikationer.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng