Genomgående ingenjörskap optimerar produktutveckling och -tillverkning

Översikt

Konsekvent konstruktion genom fullständig dataförmedling  

Konsekvent konstruktion genom fullständig dataförmedling

  • Produkter utvecklas med olika konstruktionsverktyg som är optimerade för olika uppgifter. Därför talar verktygen sina egna språk, de är inte kompatibla med varandra, och förbinds med varandra med några få gränssnitt.
  • Under konstruktionsprocessen uppstår därför mycket jobb för att föra över data till det andra formatet.

Användning

Gränssnitt i en riktning  

Gränssnitt i en riktning

Vid konstruktion av ett kopplingsskåp anges inte verktygens ordning explicit. På så sätt framställs därefter kopplingschemat med respektive verktyg, och den omfattar ett gränssnitt till produktkonfigurationen av de elektriska komponenterna.

Ur kopplingsplanen tas en monterad plintrad ut, som behöver ställa monteringskonstruktionens planering till förfogande. Monteringskonstruktionen fungerar åter som bas för trådningskonceptet. Gränssnitt för liknande konstruktionskedjor finns redan men oftast enbart i en riktning. Till och med mindre ändringar leder till avsevärda omarbetningar. Finns det inga gränssnitt behöver projektdata oftast konverteras omständligt eller till och med överföras manuellt. Data kan även förloras på vägen genom olika konstruktionsverktyg.

Lösning

Ett dataformat för alla konstruktionsverktyg  

Ett dataformat för alla konstruktionsverktyg

Genom AutomationML har det skapats ett XML-baserat format för utbyte för konstruktionsdata som kombinerar andra dataformat. Baserat på en precis artikelbeskrivning kan intelligenta tekniska system självständigt identifiera tillverkningsstationerna, som behövs för att tillverka artikeln.

AutomationML följer ansatsen att samtliga konstruktionsverktyg ska arbeta med samma filer. Då läser och skriver varje verktyg i den del som är relevant för den själv. För att alla verktyg ska ha en gemensam förståelse av aspekterna som beskrivs i filerna, erhåller AutomationML så kallade rollklassbibliotek. Samtliga objekt i datautbytesformat behöver visa på en rollklass så att betydelsen för objektet är entydig för alla konstruktionsverktyg.

Här kommer eCl@ss in i bilden. Den internationella branschövergripande tjänste- och produktdatastandarden används för klassificering och entydig beskrivning av produkter och tjänster. Med sina 39000 produktklasser och 16000 kännetecken täcker den en stor del av de varor och tjänster som handlas. De erforderliga strukturerna för avbildning av data i ECAD-verktyg definieras systemoberoende.

Genom att använda eCl@ss kan utöver artikelns CAE-specifika huvudfiler bland annat den erforderliga kablageinformationen definieras, som är nödvändig för ledningarnas automatiska banor i kopplingsskåpet. Apparattillverkarna behöver alltså inte längre stödja flera olika utbytesformat för att kunna avbilda sina data i användarnas målformat.

Facit

En konsekvent konstruktion är nyckeln till en effektiv produktutveckling. För detta behövs det en förening av konstruktions-verktyg, som kan samarbeta över gränssnitt och gemensamma dataformat och -källor. Genom användningen av och kombinationen av sådana standardiserade format såsom AutomationML och eCl@ss kan resultatet av den konsistenta konstruktionen – den digitala produktbeskrivningen – till och med användas i tillverkningen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng