Åtgärdsområden

Industri 4.0 – åtgärdsområden

I hög grad självständig och adaptiv – det är viktiga egenskaper i morgondagens intelligenta produktion.

Hur ser morgondagens intelligenta produktion ut? Vi visar dig – dessutom med produkterna som du har och som redan i dag ger möjligheten att gå i riktning mot Industri 4.0.

Baserat på vår erfarenhet av anslutnings- och automationsteknik omvandlar vi de bitvis abstrakta fördelarna hos Industri 4.0 till praktiska åtgärdsområden. De främsta fördelarna med digitalisering finns inom kvalitet, flexibilitet, prestanda och affärsnytta.

Digitalisering förbättrar processerna vid verktygstillverkning

Digitala processer vid verktygstillverkning  

Med digitala kort får du information inför kommande beslut

Digitalisering är basen för Industri 4.0. Sedan skapas produkter och processer virtuellt, och är fullständigt transparenta.

Över en produkts hela livscykel stöds alla processfaser, till exempel konstruktion, installation eller produktion, inom värdekedja med en enhetlig digital beskrivning. Alla driftlägen är kända vid alla tidpunkter och visualiseringen av dem underlättar vid planering, analys och drift.

Exempel på Industri 4.0: Utnyttja fördelarna med digitala data idag

Med komplexa formsprutningsverktyg tillverkas plastdelar med många detaljer som behöver bli klara på allt kortare tid när antalet individuella slutprodukter ökar.

Data används i hela systemet för att optimera processerna. Den fysiska produkten tilldelas därför digitala data på ett entydigt sätt. Då uppstår en modul i Industri 4.0 – det cyberfysiska systemet. Genom anslutningen till överordnade system kan projektspecifik information om t.ex. kostnad och materialtyp hämtas. Med digitala kort får du information inför kommande beslut. Och med förstärkt verklighet – eller augmented reality – förbätrrar placeringen av utmatningsplatserna för formsprutade verktyg.

Verktyg och processer beskrivs helt digitalt och kan på så sätt tillverkas helt automatiskt, vilket förkortar tiden ytterligare.

Säker kommunikation vid tillverkning av I/O-moduler

Tillverkning av I/O-moduler  

I/O-moduler tillverkas av Phoenix Contact helt automatiskt, även i enstaka exemplar

Intelligenta mekatroniska system kommunicerar plats- och företagsöverskridande via nätverksinfrastrukturer. Endast öppna och standardiserade gränssnitt används.

Denna kommunikation baserat på Ethernet och internet – båda decentrala strukturer är grunden för en flexibel, självoptimerande produktionsprocess. Ett villkor är tillförlitligt skydd mot oauktoriserad främmande åtkomst och elektriska störningar.

Exempel på Industri 4.0: Säker kommunikation inom produktion

Allt eftersom antalet varianter ökar och batcharna blir mindre måste Axioline I/O-moduler kunna tillverkas effektivt.

Så snart materialet sitter på arbetsstyckshållaren finns en förbindelse till det överordnade systemet via en RFID-tagg. Ett godtyckligt expanderbart cirkulationssystem möjliggör flexibel ihopkoppling av alla tänkbara produktionsresurser till ett tillverkningssystem. De arbetsplatser, monteringsmaskiner och provceller som tillverkningen kräver kopplas in enkelt. I detta syfte behövs standardiserade gränssnitt och självständig styrning av de grundläggande processerna. Systemet tillåter att olika varianter kan produceras samtidigt.

Komplexa tillverkningsprocesser förutsätter intelligenta kommunikationsstrukturer. Anläggningens komplexitet blir möjlig för människor att kontrollera tack vare kommunikationen mellan produkter och styrsystem.

Maximalt effektiv automatisering

Individuell produktion av isolationsförstärkare  

Godsbehållarna kommunicerar med produktionssystemet via RFID-taggar

Anpassningsmöjligheterna gör produktionen robust mot olika slags störningar och flexibel för högsta effektivitet. Det finns inget centralt styrsystem utan ett Intelligent gemensamt. Decentrala styrsystem anpassar sig själva till processerna, drivhjälpmedlen och deltagarna.

Komplexa förlopp och oväntade resultat är enklare att styra och optimera. Produktionen av enstaka exemplar till samma kostnad som masstillverkning blir verklighet.

Exempel på Industri 4.0: Lönsam tillverkning av enstaka exemplar

Anpassningen av MINI Analog-isolationsförstärkare görs i en webbkonfigurator där det finns ca 1 000 olika versioner.

De fritt parametrerbara processcellerna tillverkar individuella isolationsförstärkare enligt kundernas önskemål. Anläggningen arbetar mycket effektivt tack vare materialflödet i processkedjan och minimala ställtider. De fritt parametrerbara processdelarna kopplas in och ur automatiskt. Anläggningen integrerar stationerna självständigt utan krav på installation. Personalen kopplar in modulerna enkelt till ström, tryckluft och IT-nätverket. Tillverkningen är också anpassningsbar tack vare den variantspecifika och grafiska konfiguratorn för processflödet.

Små seriestorlekar kan redan idag tillverkas till samma kostnader som en masstillverkning. Det intelligenta och självständiga produktionssystemet betalar sig på sikt.

Tekniskt ledande anslutningsteknik

Anslut kablage utan verktyg  

Med Push-In-tekniken kan robotar kabeldras automatiskt

Den ökande komplexiteten och nätverksfunktionerna i industrin kräver säkra elektriska anslutningar samt hållbara och entydiga komponentmärkningar.

Snabb och felfri kabeldragning sparar tid vid installationen av energi och data. Och Push-In-anslutningstekniken förkortar ytterligare tiden för kabeldragning till perifera deltagare och kopplingsskåp.

Exempel på Industri 4.0: Push-in-anslutningsteknik

Anpassningsbara tillverkningskoncept måste kunna optimera bestyckningsarbetet i modulära system.

Vid nyinstallationer och ändringar i en anläggning kan kostnaderna och monteringstiderna sänkas med snabb och felfri kabeldragning som utnyttjar innovativa anslutningstekniker och insticksinstallationer. Push-in-anslutningstekniken har utvecklats för direkt ledaranslutning: styva ledare eller ledare med trådändhylsa kan kontakteras direkt utan verktyg. Den speciella fjäderprofilen tillåter manuell eller automatisk anslutning av ledare med trådändhylsa från 0,34 mm². Fjädern öppnas med manöverknappen – enkelt och utan kontakt med strömförande delar.

Ledaranslutningen spar tid och därmed går även kabeldragningen snabbare och enklare. Trådningen underlättas tydligt av de låga instickskrafterna.

Hantera komplexa processer vid tillverkning av isolationsförstärkare

Enkel hantering  

Assistentstyrt användarstöd och visualiserade lösningsscenarier

Trots högre komplexitet går manövrering och beslut enklare eftersom systemen lär sig.

Assistanssystem visar åtgärdsalternativen som användaren behöver i den aktuella situationen.

Exempel på Industri 4.0: Människa-maskinkommunikation

Komplexa tillverkningsprocesser förutsätter intelligenta kommunikationsstrukturer som ger användaren relevant information i rätt tid på rätt plats.

Användaren ser bara informationen och alternativen som hen behöver i sin aktuella situation. Upplevelserna vid utförandet av uppgifter och åtgärdande av fel bedöms också så att informationen som presenteras i framtiden blir ännu bättre. Applikationsstyrningen och beslutsfattandet förenklas istället för att bli svårare.

Assistentstyrt användarstöd och visualiserade lösningsscenarier visar bara precis den information som behövs.

Digitalisering av byggnadsteknik

Kontrollera anläggningens energiförbrukning via en surfplatta  

Aktiv energihantering optimerar försörjningsprocesserna

Alla nödvändiga data för smart styrning finns tillgängliga så att energi- och materialanvändningen kan anpassas individuellt och exakt.

Byggnads- och produktionsinfrastruktur planeras förutseende och driften optimeras enkelt.

Exempel på Industri 4.0: Arbeta effektivt med mindre resurser

Just nu pågår en omvandling från klassiska automation till digitalisering av byggnadsteknik.

Det IoT-baserade ekosystemet Emalytics förenar byggnadsstyrteknik med energiövervakning och Business Intelligence-tjänster i en lösning. Smarta enheter samt apparater, givare och ställdon i konventionell byggnadsteknik integreras direkt i IoT-övervakningsnivån med hjälp av standardiserade protokoll och gränssnitt. Data står till förfogande som informationsobjekt oberoende av källan för att optimera era processer för byggnadsteknik.

Byggnads- och energistyrningen sker med helhetslösningar för effektiv drift och integrering av produktionsanläggningar. Det ökar energieffektiviteten samtidigt som driftkostnaderna sänks.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Industrie 4.0

Den intelligenta produktionen av i morgon

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng