Intelligent nätstation

Den intelligenta nätstationen

IQ-Technology Grid

Nätstationsautomation med IQ-Technology Grid

Det framtida elkraftsystemet kommer att bygga på det befintliga elnätets infrastruktur. Samma komponenter som används idag, till exempel kraftledningar, kablar, nätstationer och transformatorer, kommer att fortsätta att spela en viktig roll i framtiden. Men uppkomsten av nya tekniker, inklusive distribuerad intelligens och distribuerade energiresurser kommer att öka effektiviteten, kvaliteten och tillförlitligheten hos de befintliga kraftsystemen och möjliggör utveckling av en ny struktur för framtidens intelligenta nät. Det framtida elnätet kommer att vara ett automatiserat elnät som övervakar och styr konsumenterna och nätnoderna, säkerställer ett två-vägs kraftflöde och informationsutbyte mellan alla punkter i nätet.
Men den viktigaste frågan för elnätsbolag är hur tillförlitliga framtida elnätsstrukturer ska utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt. Automatiseringstekniken skapar möjligheter, den underlättar överföringen av fysiska krav till en automatiserad process. Automatisering av komponenter är tillämpbart på kopplingsapparater. Genom installation av fjärrstyrda/ automatiserade frånskiljare/brytare för sektionering kan felaktiga nätdelar snabbt identifieras och genom fjärrstyrning återställas och därmed minskar avbrottstiden och tillförlitligheten förbättras.

Axiocontrol

AXIOCONTROL, maximal prestanda - enkel användning

Övervakning
IQ-T Grid övervakar och styr nätstationen, inklusive lägesindikering av primärapparater samt ström-, spännings- och energimätning på lågspänningssidan
 

Felisolering
Styrning av lastfrånskiljare

UPS med batterihantering

UPS med batterihantering

Avbrottsfri strömförsörjning inklusive batterihantering (UPS)
Ett fjärrkontrollerat automationsskåp måste förbli i drift tillräckligt länge för att utföra ett antal steg vid ett strömavbrott. Den extra kraften som krävs för omkoppling av lastfrånskiljare kräver ett särskilt högpresterande lokalt batteri med ett brett temperaturområde. Med hjälp av vår UPS IQ-Technology blir din strömförsörjning intelligent. Vår UPS övervakar och optimerar energilagringsmodulen.

ComPass

Jordfelsindikator ComPass

Jordfelsindikator och kortslutningsdetektor med riktning
Vi använder jordfelsindikator ComPass B från Horstmann, dessa kommunicerar med IQ-T Grid via Modbus RTU vilket ger oss enorma möjligheter till att få fram mycket information. Med hjälp av seriell kommunikation från jordfelsindikatorer kan vi få data som ström, spänning, effekt(S,P,Q), effektfaktor, frekvens, jordfel och kortslutning med riktning på mellanspänningssidan.

Effektiv energimanagement
Genom Modbus TCP eller ModbusRTU hämtar IQ-T Grid parametrar från energimätare på lågspänningssidan i nätstationen

 

Fjärrkommunikation
Med industriell kommunikationsteknik från Phoenix Contact höjer du automatiseringsgraden för dina nätstationer. Vi har ett stort sortiment av effektiva gränssnittsenheter som uppfyller de höga krav som moderna tillämpningar ställer, kommunikation sker via koppar, optisk fiber eller trådlöst.
Kommunikationen till SCADA sker via något av följande protokoll,
- IEC 60870-5-101
- IEC 60870-5-104
- IEC 61850

AXC 1050

AXC1050 följer bla protokoll IEC 61850

AXC 1050 remote control unit
Den nya AXC1050 kontrollern kombinerar maximal prestanda, enkel användning och ett brett utbud av kommunikationsmöjligheter i en och samma enhet, det är AXC1050 som utgör kärnan i IQ-T Grid systemet. Via Modbus RTU, Modbus TCP eller någon av marknadens övriga fältbussar får man tillgång till data från t.ex. jordfelsindikator och bearbetar den i kontrollsystemet för att sedan skicka den vidare till SCADA via färrstyrningsprotokoll.
Vi har ett mycket brett utbud av olika digitala och analoga I/O-moduler som gör det möjligt för IQ-T Grid att anpassas till individuella behov. Vi har möjlighet att expandera systemet med upp till 63 moduler. Integrerat i AXC1050 finns en webbserver med en HMI applikation som används till konfigurering, visualisering och diagnostik.

Cabinet  

Komplett lösning, klart att installeras!

IQ-T Grid är en komplett lösning i ett färdigbyggt skåp
Förutom de delar som beskrivits ovan, erbjuder vi er en komplett lösning i modulär form. Man bestyckar IQ-T Grid med den mängd I/O, typ av fjärrkommunikation, fältbussar och den strömförsörjning/ UPS som just Ni har behov av. Allt är programmerat och klart. Detta gör det möjligt att implementera en lösning för nätstationsautomation till låg kostnad och med förberedd kommunikation mellan nätstationen och SCADA systemet. IQ-T Grid systemet är ansluten till mellanspännings frånskiljare via vår nya RIFLINE Complete reläserie.
Slutligen så använder vi vår senaste teknik inom strömförsörjning och energilagring när det kommer till att förse Er intelligenta nätstation med kraft.

Översikt nätstationen  

Översikt över PxC nätstation

Dina fördelar

 • Framtidssäker och tillförlitlig, tack vare beprövade industriella komponenter
 • Fjärrkommunikation via standardiserade protokoll, såsom IEC 60870-5-101 och -104
 • Konfigurering av systemet sker via den integrerade HMI applikationen
 • Modulär struktur gör det möjligt att välja just den typ av kommunikation som passar er
 • Styrning av lastfrånskiljare, även vid strömavbrott

Funktioner i IQ-Technology Grid

 • AXC 1050 controller, modulär struktur för övervakning, styrning och kommunikation i en nätstation.
 • IQ UPS för avbrottsfri kraftförsörjning.
 • Övervakning av UPS och batteri för förebyggande underhåll.
 • Styrning av lastfrånskiljare, även vid strömavbrott.
 • Övervakning av temperatur på transformator och i station.
 • Integrerad webbserver för visualisering: se status från givare, mätare och brytare med valfri webbläsare.
 • Konfiguration av applikationen via valfri webbläsare.
 • Feldetektering av jordfel med riktning.
 • Kortslutningsdetektering med riktning.
 • Mätning av el kvalitet: THD, övertoner mm.
 • Mätning av över och underspänning.
 • Mätning av spänning och ström (även medelvärden på ström under inställbar tid).
 • Mätning av Effekt, S, P, Q cosφ
 • Kommunikation enligt IEC-60870-5-101 och -104.
 • Kommunikation enligt IEC 61850.
 • Kommunikation till SQL server.
 • Kommunikation med Modbus -TCP och -RTU.
 • Kommunikation med wireless LAN.
 • Kommunikation via 4G, GSM, Fiber, Ethernet Extender mm.
 • Säker kommunikation med MGuard Security Router.
 • Genom den modulära strukturen finns det möjlighet att addera egendefinierade signaler, både analoga och digitala.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng