Snabb och enkel modernisering till IP-kommunikation

Översikt

Vindkraftverk  

Vindkraftverk

  • Leverantörer byter ut de hittills använda ISDN- eller analoga näten med All-IP-teknik.
  • För privatkunder realiseras omställningen ofta utan större ansträngning, medan flera kommersiella användare står inför en stor utmaning i moderniseringen av kommunikationen.
  • En enkel Plug-and-Play-lösning för den här utmaningen är Serial Device FL COMSERVER med Phoenix Contacts webbaserade parametreringsyta.

Användning

Infrastruktur i vindkraftsparken  

Infrastruktur i vindkraftsparken

Telekommunikationen står inför stora förändringar. Många leverantörer är i begrepp att byta ut sina hittills använda ISDN- eller analoga telefonnät med All-IP-teknik. Även Deutsche Telekom som är marknadsledande planerar att släcka den analoga telefonin och ISDN-nätet till slutet av 2018.

Medan privatkundernas omställning av telefoni oftast realiseras utan större ansträngning står många kommersiella användare, såsom operatörer av vinkraftanläggningar, inför en stor utmaning när kommunikationen ska moderniseras. Eftersom en kommunikation mellan kontrollrummet och vindkraftverket resp. vindparken inte längre är möjlig via ett klassiskt ISDN- eller analogt modem, behövs det anpassning av tekniken i många anläggningar som ofta är dyr.

Lösning

Phoenix Contacts enkla Plug-and-Play-lösning realiseras med Serial Device Server FL COMSERVER med webbaserad parametreringsyta. I modemdrifttypen fungerar FL COMSERVER som ett uppringt modem. Till- och frånkopplingen styrs via AT-kommandon. Härigenom kan en lösnings skapas baserat på modern IP-kommunikation genom ett enkelt 1:1-byte av det klassiska modemet i vindparken och i kontrollrummet utan ytterligare ändring i vindkraftstyrsystemet och SCADA-systemet. Kommunikationen FL COMSERVRAR emellan regleras i enheterna. Tilldelningarna skapas mellan de hittills använda telefonnumren och nya IP-adresserna över den lättanvända parametreringsytan.

Mellan FL COMSERVER-enheterna behövs en LAN- eller en WAN-förbindelse. För detta rekommenderas en krypterad och säkrad VPN-förbindelse som skyddar mot obehörig åtkomst på högsta nivå.

Kommunikation mellan vindkraftverk, vindparker, kontrollrum och operatörsdatorer

Kommunikation mellan vindkraftverk resp. vindparker, kontrollrum och operatörsdatorer över internet via FL COMSERVER

Integrering i den befintliga infrastrukturen
Finns det redan en internetanslutning i ditt vindkraftverk eller i vindparken används den utan problem. En FL MGUARD RS2000-router med VPN-funktion ger den erforderliga krypteringen. Men även avlägsna lokaliseringar av vindkraftverk utan motsvarande internetanslutning ansluts utan problem med mobilnätet. I det här fallet ger TC Router 3002T-3G/4G den erforderliga förbindelsen och krypteringen och säkerhet på högsta nivå.

Valfri avbrottsfri strömförsörjning
Om ditt vindkraftverk eller vindkraftpark får ett kommunikationsavbrott vid ett strömavbrott i matningsspänningen kan lösningen expanderas med en kompakt UPS-systemavhjälp. Vid strömavbrott upprätthåller UPS:en kommunikationen och möjliggör en aktiv signalering av tillståndet till kontrollrummet eller per e-post eller SMS till en godtycklig, parametrerbar adress.

Fördelarna

  • 1:1-byte av klassiska ISDN- och analoga modem
  • Vindkraftverkstyrsystemet och SCADA-systemet behöver inte anpassas
  • Enkel integrering i befintlig internetinfrastruktur
  • Säker kommunikation över VPN-förbindelse
  • Enkel drifttagning genom webbaserad parametrering
  • Anslutning av avlägsna vindkraftverk via mobilnätet

Produkter

BeskrivningTypArt.nr
Modem-emulering
Seriell enhetsserver för realisering av seriella RS-232/422/485-gränssnitt på Ethernet
FL COMSERVER BASIC 232/422/4852313478
Anslutning till Ethernet
Security Appliance Router i metallkapslingen
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN2700642
Anslutning till ADSL
Industriell ADSL-bredbandsrouter
TC DSL ROUTER X500 A/B2902710
Anslutning till mobilnätet
Industriell 3G-router
TC ROUTER 3002T-3G2702529
Anslutning till mobilnätet
Industriell LTE-4G-router
TC ROUTER 3002T-4G2702528
BeskrivningTypArt.nr
Modem-emulering
Seriell enhetsserver för realisering av seriella RS-232/422/485-gränssnitt på Ethernet
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
Anslutning till Ethernet
Security Appliance Router i metallkapslingen
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
Anslutning till ADSL
Industriell ADSL-bredbandsrouter
TC DSL ROUTER X500 A/B
Anslutning till mobilnätet
Industriell 3G-router
TC ROUTER 3002T-3G
Anslutning till mobilnätet
Industriell LTE-4G-router
TC ROUTER 3002T-4G

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng