Lösningar för nät- och anläggningsskydd

Översikt

Tranformatorhus vid foten på en vindkraftanläggning  

Hög nätstabilitet genom standardvärden för nätinmatning

  • Inmatningen av den genererade energin i försörjningsnätet har idag högre ställda krav på sig än tidigare år.
  • Varje vindkraftanläggning behöver en självständig matningsmanagement.
  • Phoenix Contact erbjuder kompletta lösningar för din inmatningsövervakning och för nätövervakningen, så att du uppfyller dessa krav med anläggningar som följer standarderna.

Användning

Elverk  

Lågspänningsdirektivet säkerställer stabiliteten hos nätet.

Ansatser som Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), lagen om förnyelsebar energi etc., riktar mot att stegvis ersätta den konventionella energiproduktionen med förnyelsebara energikällor.

Därur resulterar en ökad anstränging för att säkerställa en stabil nätdrift, för en tillförlitlig och högkvalitativ transport av den producerade energin till konsumenterna.

En vindkraftanläggning har idag även till uppgift att motverka variationer i nätet och därmed öka dess stabilitet.

Det behöver uppfylla kraven på nätverskanslutningar i respektive land. I Tyskland anges dessa i lågspänningsdirektivet VDE-AR-N 4105. Dessutom måste anläggningens operatör integrera ett nät- och anläggningsskydd som registrerar nätets statusvärde och ev. genomföra nödavstängningar. Med Phoenix Contacts lösningar för inmatningsmanagement för Phoenix Contact kan du övervaka försörjningsnätet kontinuerligt, och anläggningens styrsystem kan reagera på händelser i nätet.

En vindkraftanläggning har idag även till uppgift att motverka variationer i nätet och därmed öka dess stabilitet.

Det behöver uppfylla kraven på nätverskanslutningar i respektive land. I Tyskland anges dessa i lågspänningsdirektivet VDE-AR-N 4105. Dessutom måste anläggningens operatör integrera ett nät- och anläggningsskydd som registrerar nätets statusvärde och ev. genomföra nödavstängningar. Med Phoenix Contacts lösningar för inmatningsmanagement för Phoenix Contact kan du övervaka försörjningsnätet kontinuerligt, och anläggningens styrsystem kan reagera på händelser i nätet.

Topologi matningsmanagement

Mata alltid in energi enligt standarderna

Lösning

Hög prestanda styrsystem ILC 191 ETH 2TX  

Hög prestanda styrsystemet ILC 191 ETH 2TX är lösningens centrum

Grid Monitoring and Protection Controller (GMPC) från Phoenix Contact är en modulär lösning som uppfyller kraven i direktivet VDE-AR-N 4105. I lösningen ingår ett SD-kort med en speciell mjukvara och ett hög prestanda styrsystem ILC 191 ETH 2TX för VDE-AR-N-4105-konform utvärdering av de uppmätta nätparametrarna som upptas Inline-I/O-byggsystemet från via funktionsmodulen. Lösningen rundas av med den digitala Inline-utgångsplinten IB IL 24 DO8/HD-PAC för styrning av kopplingsbrytaren och vid behov med en andra nätverksmodul för nätmätning, om funktionen för nätsynkronisering av synkrongeneratorer behövs. När komponenterna packats ihop enligt plug-and-play-principen behövs en handelsbruklig dator med Ethernetgränssnitt och en Firefox-webbläsare från version 24.00 för att ta NA-skyddet i drift.

Grid Monitoring and Protection Controller möjliggör även mätning av ström upp till fem Ampere resp. anslutning av strömomvandare, för att ta upp energin. Sedan kan data vidareledas till anläggningens styrsystem via PROFINET eller Modbus/TCP för bearbetning.

GMPC:n används för nätverksöverakning, synkronisering och för lagring av historiedata. Den säkrar cykliskt nätparametrar, energidata och nät-events enligt VDE-AR-N-4105 och diagnostikinformationen. Om det inträder ett kritiskt nättillstånd lagras nätparametrarna 5 sekunder före och efter händelsen med millisekunder-tidsstämplar i CSV-format. Informationen kan användas för analyser.

Fördelarna

  • Energidata ständigt i blickfånget genom den intelligenta lösningen för energimätning
  • Direktivkonform inmatning enligt VDE-AR-N-4105 och DIN VDE 0126-1-1
  • Det behövs inga programmeringskunskaper genom idrifttagning via webb-visualisering
  • Servicevänligt anläggningsskydd tack vare funktionen med fjärravfrågning

Produkter

BeskrivningTypArt.nr
Inline-plintIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Inline-effektmätplintIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Inline-styrsystemILC 191 ETH 2TX2700976
MjukvarulicensGMPC 
BeskrivningTypArt.nr
Inline-plintIB IL 24 DO8/HD-PAC
Inline-effektmätplintIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Inline-styrsystemILC 191 ETH 2TX
MjukvarulicensGMPC 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng