Processvisualisering och statusbaserat underhåll vid avloppsreningsverket i Warendorf

Översikt

Biologisk rening i luftningsbassängen i reningsverket i Warendorf  

Luftningsbassäng i reningsverket i Warendorf

  • Avloppsreningsverket i Warendorf består av ett centralt huvudreningsverk och flera decentraliserade yttre anläggningar.
  • För hög flexibilitet och effektivitet sker ett standardiserat datautbyte via FDT-teknik mellan fältenheterna och styrsystemet.
  • En modern visualiseringslösning från Phoenix Contact möjliggör snabb larmhantering och omfattande dokumentation.
  • Genom det intuitiva användargränssnittet kan visualiseringen enkelt ändras och anpassas optimalt till processer och anläggningar.

Kundprofil

Flygfoto av reningsverket i Warendorf  

Flygfoto av avloppsreningsverket i Warendorf

Det moderniserade reningsverket i Warendorf består av flera anläggningar och byggnader. Huvudreningsverket är dimensionerat för cirka 80 000 personer och ett ytterligare mindre reningsverk för omkring 7 000 invånare.

Elva pumpstationer och ca 25 särskilda byggnader är sammankopplade. Kanal- och rörnätet är sammanlagt över 250 kilometer långt.

Användning

Reningsverket i Warendorf, användningskoncept  

Anslut enkelt fältenheter via användargränssnittet i FDT-ramapplikationen

Processer som ständigt ökar i komplexitet kräver intelligenta och pålitliga fältenheter. Anläggningsoperatören måste kunna hämta in alla driftdata och diagnostiska meddelanden till en central plats och kunna genomföra parametrering och diagnostik på de intelligenta fältenheterna under drift. Det är enda sättet att garantera hög flexibilitet och effektivitet på alla områden i anläggningen.

En viktigt komponent är FDT-tekniken för standardiserat datautbyte mellan fältenheterna och styrsystemet. För visualisering krävs en lösning som erbjuder användaren enkel hantering och hög komfort. För att snabbt kunna reagera på oförutsedda händelser måste användaren snabbt kunna navigera mellan olika delar i komplexa anläggningar. Dessutom ska visualiseringslösningen ha flera olika kommunikationsgränssnitt för att kunna ansluta anläggningsdelar med olika överföringsprotokoll som lagts till över längre tid.

Lösning

Reningsverket i Warendorf, processoptimering  

Anslutning av fältenheter via ett standardiserat kommunikationsgränssnitt

FDT-ramapplikationen består av olika enhets- och kommunikationsdrivrutiner och ger operatören en översikt över alla installerade fältenheter. Via enhetsdrivrutinerna (Device-DTM) kan driftdata, larm och viktiga mätvärden i de intelligenta fältenheterna alltid hämtas från olika platser. Det underordnade bussystemet spelar inte längre någon roll tack vare det standardiserade kommunikationsgränssnittet.

Om fel uppstår kan det lokaliseras snabbt via FDT-ramapplikationen. Operatören kan därmed reagera målinriktat. Det är även viktigt att kunna installera ny hårdvara snabbt och enkelt i den befintliga applikationen. Användaren behöver endast installera en enhets-DTM i ramapplikationen. I nästa steg kan användaren antingen fjärrparametrera fältenheten eller göra det direkt på plats och anpassa den till framtida uppgifter.

Reningsverket i Warendorf, processoptimering  

Visualisering av samtliga diagnosdata för statusbaserat underhåll

Snabb lokalisering och avhjälpande av fel

Det lokala visualiseringssystemet består av en datorstation och två anslutna skärmar. Data överförs från ett styrsystem via OPC-protokollet till den lokala visualiseringslösningen Visu+ från Phoenix Contact. Användaren kan med hjälp av Visu+ övervaka hela reningsprocessen och vid behov ingripa snabbt. Mätvärden, omkopplingar och drifttid för de enskilda aggregaten visas för användaren i form av en översikt eller en trendkurva.

Genom en exakt jämförelse av de olika processvärdena framträder särskilda utmaningar. Visu+ skapar dessutom olika trendkurvor som ställer olika anpassningar och filter till förfogande. Därmed tillåter de en detaljerad blick på relevant information.

Det lokala visualiseringssystemet sköter även larmhanteringen. Om ett fel uppstår i en löpande process vidarebefordrarr Visu+ omedelbart felmeddelandet till de ansvariga personerna. Operatören informeras alltså omedelbart om anläggningens tillstånd vilket möjliggör direkta åtgärder.

Facit

Reningsverket i Warendorf, användningskoncept  

Tim Jungmann, teknisk chef på avloppsreningsverket i Warendorf

Kraven på ekonomisk drift stiger ständigt. Mot denna bakgrund blir det ständigt viktigare att paketera information och vidarebefordra denna till rätt personkrets. Visualiseringslösningen Visu+ möter dessa ramkrav.

”Det intuitiva användargränssnittet möjliggör för mina medarbetare att enkelt ändra visualiseringen och därmed anpassa den optimalt till processerna och anläggningen”, säger Tim Jungmann som är teknisk chef på avloppsreningsverket i Warendorf. Dessutom kan fel upptäckas tidigt och avhjälpas förebyggande.

”Genom att använda FDT-teknik kan mina medarbetare bekvämt kontrollera hela anläggningen med alla distribuerade understationer från kontrollrummet i Warendorf och samla in relevanta data för underhåll”, konstaterar Tim. ”Konceptet är det optimala stödet för vår strävan att styra anläggningarna så energi- och kostnadseffektivt som möjligt.”

Produkter

BeskrivningTypArt.nr
PROFINET-busskopplare för anslutning till den decentrala periferinIL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
Mjukvarubibliotek för PC Worx för utbyggnad av styrteknik från Phoenix ContactWATERWORX2400180
Visualiseringsmjukvara med SCADA-funktionalitetVISU+ 2 RT2400126
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA2692788
Inline-Controller med PROFINET-gränssnittILC 350 PN2876928
Elektronisk motorstyrning för drift med externa strömomvandlareEMM 3-230AC/500AC-IFS2297507
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
BeskrivningTypArt.nr
PROFINET-busskopplare för anslutning till den decentrala periferinIL PN BK DI8 DO4 2TX
Mjukvarubibliotek för PC Worx för utbyggnad av styrteknik från Phoenix ContactWATERWORX
Visualiseringsmjukvara med SCADA-funktionalitetVISU+ 2 RT
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA
Inline-Controller med PROFINET-gränssnittILC 350 PN
Elektronisk motorstyrning för drift med externa strömomvandlareEMM 3-230AC/500AC-IFS
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng