Intelligent pumpautomatisering med fjärrstyrning

Översikt

Avloppsvattenpumpstation  

Avloppsvattenpumpstation

 • Integrerare, byggare och operatörer av avloppsvattentekniska pumpstationer står inför utmaningen att modernisera äldre anläggningar och för att ansluta övervakningen till styrsystemen.
 • Phoenix Contact erbjuder en nyckelfärdig styrskåpslösning som tar över all styrning och reglering av perifera pumpstationer.
 • Realisera en effektiv automation av pumpstationer t.ex. för att tömma behållare, genom att enkelt ställa in och parametrera pumpsystem på plats.

Användning

Avloppsvattenpumpstationer är en viktig beståndsdel i bortskaffningen av avloppsvatten. Anläggningarna behövs överallt där vatten inte flyter bort av sig självt på grund av höjdskillnader. Vid planeringen är en lång drifttid och driftsäkerhet lika viktiga som att den yttre anläggningen drivs energieffektivt. Integrerare, byggare och operatörer av avloppstekniska anläggningar står därmed inför utmaningen att driva de enskilda pumparna i avloppsvattenpumpstationer så energieffektivt om möjligt. Dessutom behöver stilleståndstider hos decentrala anläggningar minimeras genom ständig övervakning.

Dessa uppgifter kräver att avloppsvattenpumpstationerna automatiseras. Då behöver man ta hänsyn till yttre påverkan såsom kraftiga regn, växande infrastruktur och olika specialfunktioner hos anläggningarna. Dessa olika krav leder till ett komplext styrsystem för avloppstekniska anläggningar. Ett ökande kostnadstryck vid hög flexibilitet kräver här nya styrsystemskoncept och systemlösningar för automation av decentrala anläggningar i bortskaffandet av avloppsvatten.

Lösning

Phoenix Contact erbjuder en nyckelfärdig styrskåpslösning som tar över all styrning och reglering av perifera pumpstationer. Systemet kan kommunicera med styrcentralen via mobilnätet.

Pumpsystemet integreras enkelt i det överordnade styrsystemet via kommunikationsprotokollet OPC, och övervakas därför snabbt. Alla viktiga mätvärden, störningar och driftinformation anmäls av ytterstationen.

Pumpautomationen installeras enkelt och alla parametrar ställs in snabbt genom visualiseringen. Genom anslutningen av enkla digitala signaler minimeras installationsarbetet för yttre anläggningar. Stilleståndstider och störningar kan reduceras med hjälp av en standardiserad produkt. Utöver matningen av skåpet behöver operatören endast ansluta givarna för nivå, genomflöde och strömmätning samt de olika ingångssignalerna för konventionella knappar, omkopplare eller övrig signalering.

Topologi avloppsvattenpumpverk  

Lösningar för avloppspumpverk: från motormanagement till säker datakommunikation

PumpControl – flexibel pumpstyrning för avloppsvatten

Kopplingsskåp pumpsystem  

Tillförlitlig pumpstyrning för bortskaffande av avloppsvatten

Med pumpstyrsystemet PumpControl från Phoenix Contact går det enkelt att parametrera och ta anläggningen i drift via den inbyggda visualiseringen.

 • Standardiserade gränssnitt för inkoppling av applikationsspecifik mät-, styr- och drivteknik.
 • Snabb parametrering och enkel diagnos via inbyggd pekpanel.
 • Branschspecifika funktioner för optimal drift och övervakning av enkel- och dubbelpumpstationer.
 • Inbyggt fjärrstyrningsgränssnitt för effektiv integrering i överordnade ledningssystem och för SMS-sändning.

Fördelarna

 • Effektökning genom behovsorienterad pumpdrift
 • Flexibel montering och snabb parametrering av pumpsystemen per webbläsare
 • Enkel planering med installationsfärdiga kopplingsskåp
 • Fjärrdiagnostisering av yttre anläggningar via avbrottssäkra fältbussprotokoll

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng