Slambehandling

Slambehandling

Effektiv och säker

Realisera en energioptimerad och tillförlitlig slambehandling – med lösningar från Phoenix Contact.

Vid behandlingen av avloppsvatten nedfaller en mängd fasta partiklar i form av slam. Målet är att så effektivt som möjligt vidarebearbeta slammet, ellet att avlägsna det. Dessutom behandlas det resulterade slammet före sin avfallshantering på så sätt att det i stort sätt förlorar sin rötförmåga.

Det finns flera förfaranden i slambehandlingen såsom slamstabilisering, -förtjockning, -stabilisering och torkning. I alla förfaranden är en energieffektiv och tillförlitlig drift av stor betydelse. Phoenix Contact erbjuder en bred lösningsportfölj för slambehandling från insamling av energidata till lagring och utvärdering i kontrollrummet.

Fördelarna

  • Säker lagring och upparbetning av driftdata
  • Skräddarsydd rapportering tack vare flexibel datainsamling och -utvärdering
  • Lösningar för funktionssäkerhet för applikationer för avloppsvatten

Tillförlitlig driftdatalagring

Mätvärdesinsamling vid vatteninloppet  

Samla in, lagra och arkivera mätvärden

Om vattnet leds in via utloppskonstruktionen förmedlas olika mätvärden och lagras. De utgör basen för hela protokolleringen och analysen.

Med den tillförlitliga datamanagement-mjukvaran ACRON för insamling, långtidsarkivering och utvärdeing av driftdata framställs rapporter när som helst enkelt och utförligt.

Energidatainsamling för en energieffektiv drift

Energidatainsamling  

Energieffektiv styrning av pumpar och omrörare

Vid torkning och rengöring av avloppsslam är det viktigt med en energieffektiv styrning av pumpar och omrörare.

Det behövs olika mätvärden såsom spänning, ström och elektrisk effekt för att spara på energi och driftkostnader. Vi tillhandahåller olika strömmätenheter för vanliga gränsssnitt, såsom Modbus, PROFINET och PROFIBUS.

Lösningar för en säker drift i enlighet med maskindirektivet

Kopplingsskåp och produkter för funktionssäkerhet  

Lösningar för funktionssäkerhet

Dekanter används vid avvattningen av slam för förtjockning av överskotts- och rötslam och de drivs vid över 3000 e/min. Säkerheten för människa och maskin spelar en viktig roll.

Phoenix Contact erbjuder säkra lösningar för tillförlitliga tjänster för funktionssäkerhet, som följer alla riktlinjer.

Säkerhetskoncept för dekanter

Safety-Bridge-moduler behöver inte något överordnat säkert styrsystem. Istället har användaren integrerat en programmerbar logik i en speciellt säker utgångsmodul. Om den säkra varvtalsmätnngen fastställer en överstigande hastighet eller om en av många nödstoppsenheter används, kopplar logikmodulen om dekanterns båda drivdon och vid behov även kopplade aggregat som t.ex. slampumpar.

Topologi: säkerhetskoncept för dekanter

Realisera ditt säkerhetskoncept med Safety-Bridge-moduler

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng