Tillflödesreglering

Tillflödesreglering

För ett säkert tillflöde

Säkra ett behovsenligt tillflöde till reningsverk med Phoenix Contacts styrsystem.

Tillbaka till Avloppsrening

Kategorier

Regn- och avloppsvatten (blandat vatten) samlas i en kanal innan reningsverket och avges därifrån med fördröjning till reningsverket. En regnöverströmningsbehållare avlastar kanalnätet. Inledningen av vatten i processen styrs beroende på utlastningen. Regleringen av tilloppspumpen till reningsverket baseras på en fyllnadsnivåmätning, som jämförs med referensvärden.

Phoenix Contact erbjuder tillförlitliga styrsystemslösningar för regnavlastningssystem och avloppspumpverk. Speciellt utvecklade funktionsblock såsom komponenter för motormanagement för reglering av klaffar och omformare säkrar en behovsinriktad matning.

Fördelarna

  • Effektivt och kostnadseffektivt underhåll med koncept för en mobil och decentraliserad anläggningsåtkomst
  • Standardiserade protokoll för integrering av fjärrstyrningsstationer i befintliga nätverk
  • Flexibel dataöverföring via egna fjärrsignaleringskablar, trådlöst, eller via Industrial Wireless

Tillflödesövervakning från regnöverströmningsbehållaren till reningsverket

Mätenheter för tillflödesövervakning  

Behovsenlig reglering av tillflödet

Med Phoenix Contacts modulära styrteknik i 100-klassen regleras tillflödet till reningsverken efter behov och höjdnivåerna upptas varaktigt.

Med förprogrammerade funktionsblock möjliggörs integrering i vanliga mätenheter.

Fjärruppkoppling för decentrala avloppspumpverk

Kopplingskåp för styrning av avloppspumpar  

Modulära fjärrstyrningslösningar för avloppspumpverk

För system via nätet för mobiltelefoni, kablage, trådlös teknik eller DSL – Phoenix Contact erbjuder fjärrstyrningslösningar för befintliga och nya anläggningar.

Fria kombinationsmöjligheter för olika överföringsvägar sörjer för en optimal anpassning till anläggningens struktur.

Med fjärrstyrningsbiblioteket Resy+ överförs data från decentrala stationer via standardiserade protokoll säkert till kontrollrummet.

Fjärrdiagnos

Tablet för fjärrdiagnos  

Fjärråtkomst till anläggningen via Smartphone eller Tablet

Få flexibel åtkomst till anläggningar och diagnostisera tillstånden. Med den webbaserade visualiseringslösningen atvise® är anläggningen under ständig uppsikt per fjärruppkoppling med Smartphone eller tablet.

Så utformar du effektiva manövrerings- och övervakningslösningar för dina tekniker. Genom behovsenliga och planeringbara underhållinsatser reduceras kostnaderna för diagnostik och störningsavhjälpning varaktigt.

Lösningar för avloppspumpverk: från motormanagement till säker datakommunikation

För styrsystem i avloppspumpverk sörjer de modulära hög prestanda styrsystemen i 100-klassen för en tillförlitlig avläsning och överföring av relevanta processdata vid nivå- och genomflödesmätning.

Beroende på ditt avloppspumpverks tekniska och geografiska kravsörjer MGuard-Security-Router för en tillförlitlig och framför allt säker kommunikation tilll och från kontrollrummet.

Motormanagementlösningen CONTACTRON förenar funktionen hos en klassisk reverskontaktorkrets
med säkerhetsfunktioner i en enda enhet.

Topologi: lösningar för avloppspumpverk

Automatisera avloppspumpverk med Phoenix Contacts lösningar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng