Mekanisk förrening

Mekanisk förrening

Effektiv förrening

Lita på tillförlitliga lösningar för en friktionsfri mekanisk förrening.

Vid den mekaniska förreningen avlägsnar krattor och sandfällor grov smuts och mineralfastämnen, som t.ex. stenar eller glassplitter. Igensättningar undviks och en optimal biologisk reningsprocess inleds. För att reningsverken ska drivas med lågt underhåll behövs ett tillförlitligt styrsystem och övervakning av ventilation, motorer och ventiler.

Phoenix Contact tillhandahåller tillförlitliga lösningar, som uppfyller kraven på omgivningsförhållanden och som sörjer för att processerna förlöper friktionsfritt. Till dessa räknas modulära styrsystemslösningar, egensäkra in- och utgångsmoduler samt kommunikationslösningar.

Fördelarna

  • Tillförlitlig anläggningsövervakning med komplettlösningar för en mängd signaltyper
  • Kommunikationslösningar för alla infrastrukturer med teknik för Ex-området
  • Hög driftsäkerhet för drivtekniken tack vare standardiserad anslutning av omformare med PROFINET

Egensäker signalupptagning

I/Os för en säker signalupptagning  

Säker signalupptagning i Ex-områden

I Ex-området, som t.ex. grov- och finkrattor, är det nödvändigt med en säker signalupptagning. För detta erbjuder Phoenix Contact en omfattande produktportfölj för områden med explosionsrisk.

Inline-I/O-stationen installeras i zon 2, och givarna och ställdonen efter behov i zon 0, 1 eller 2.

Tillförlitlig wireless-kommunikation

Trådlös modul för wireless-kommunikation i reningsverket  

Tillförlitlig kommunikation via Trusted Wireless 2.0

Phoenix Contact tillhandahåller lösningar för kabellös styrning av rörliga anläggningsdelar, t.ex. i sandfällan, via kraftfulla trådlösa förbindelser med Trusted Wireless 2.0.

Använd fördelarna genom en snabb och enkel idrifttagning utan programmering tack vare en enkel adresstilldelning för in- och utgångsmoduler.

Standardiserd anslutning av omformare via PROFINET

Sand- och fettfälla  

Anslut omformaren via PROFINET

I sand- och fettfällan är den höga driftsäkerheten för drivtekniken av stor betydelse, eftersom fläkten behöver gå oavbrutet för att hålla flödeshastigheten. Enbart på så sätt kan sedimenteringen av fasta ämnen säkras.

Integreringen av omformaren med framtidstekniken PROFINET säkrar en standardiserad och tillförlitlig integrering i automationssystemet.

Dataupptagning från Ex- och icke Ex-området

En enkel integrering av alla decentrala anläggningar i anläggningsnätverket, som t.ex. av sand- och fettfällor, blir möjlig via PROFINET.

Signalerna från områden med explosionsrisk, som t.ex. krattutrymmen, upptas med egensäkra ingångs- och utgångsmoduler och förmedlas tillförlitligt till styrcentralerna.

Topologi: dataupptagning från Ex- och icke Ex-området

Förbind decentrala anläggningsdelar till styrtekniken via PROFINET

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng