Waterworx – ett processbibliotek för vattenbranschen

Översikt

Mjukvarubiblioteket Waterworx  

Mjukvarubiblioteket Waterworx

  • Med Waterworx erbjuder Phoenix Contact ett branschspecifikt bibliotek för processautomation inom dricksvattenrening och avloppsvattenrening.
  • Minimera konstruktionskostnaderna vid programmering genom prefabricerade funktionsblock för mät-, styr-, regler- och drivteknik.
  • Processbiblioteken utvecklas ständigt för att möta aktuella och framtida tekniker.

Användning

SCADA-visualisering i kontrollrummet  

Lösningar för en total processöverblick

Vattenbranschens tekniker och metoder vidareutvecklas och anpassas kontinuerligt. Genom de förändrade ramvillkoren underkastas processanläggningarna en pågående förändringsprocess.

Det kräver en optimering och anpassning av befintliga anläggningar, för att säkerställa bästa möjliga försörjning och den mest ekonomiska driften av anläggningen. Bli mogen att möta kraven med en modern och effektiv lösningsansats.

Lösning

Lösningar i vattenbranschen från fältnivån till styrsystemsnivån  

Helhetskoncept från fält- till SCADA-nivån

Phoenix Contact erbjuder ett processbibliotek speciellt för vattenbranschen. Biblioteket består av basfunktioner för de enklaste applikationerna via komplexa driv-, ventil- och mätblock till block för integrering i ett SCADA-system.

Olika tekniker såsom PROFIBUS, PROFINET, Modbus och HART gör det möjligt för användaren att integrera befintliga och nya fältenheter i det totala systemet utan problem. Genom det nära samarbetet med tillverkare av branschspecifika fältenheter i vattenbranschen uppnår användaren en testad och effektiv integrering av fältenheterna.

Genom en kontinuerlig vidareutveckling av Waterworx-processbiblioteket ökar antalet anslutningsmöjligheter hela tiden.

Fördelarna

  • Branschspecifikt bibliotek för processautomation inom dricksvattenrening och avloppsvattenrening
  • Minimerad energikostnad vid programmering på grund av prefabricerade funktionsblock
  • Enkel montering av mät- och reglerteknik med förprogrammerade funktionsblock
  • Minskat underhållsbehov, tack vare enhetlig programmering av din anläggning
  • Förståeliga block, program och verktyg

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng