Desinfektion, avhärdning, slamvattenupparbetning

Desinfektion, avhärdning, slamvattenupparbetning

För den högsta vattenkvaliteten

Uppfyll de höga kraven på vattenkvalitet med lösningar från Phoenix Contact.

Desinfektinen av dricksvatten har till uppgift att tillförlitligt eliminera bakterier och virus. Klorering är en beprövad desinficeringsprocess för upparbetning av dricksvatten, och förhindrar återkontaminering av rörnätet.

Sörj för en tillförlitlig och avbrottsfri drift av din anläggning. Phoenix Contact erbjuder även produkter och lösningar som motsvarar lagbestämmmelser och de höga kraven på vattenkvalitet.

Fördelarna

  • Ha ständig uppsikt över anläggningen med visualiering på plats med integrerad fjärrdiagnostik
  • Tillförlitlig signalinsamling för minskade koldioxidutsläpp tack vare avbrottsfri drift även vid strömavbrott
  • Modulära systemlösningar för tillförlitlig drift av kloroxid-upparbetninganläggningarkloroxid-bearbetningsanläggningar

Fjärrdiagnostik som är integrerad i desinfektionen

Komponenter för upparbetningsanläggningen  

Styrning och visualisering av kloranläggningen

Lagbestämmelser kräver att dricksvattnet desinficeras, t.ex. med kloroxid. Mätvärden såsom genomflöde och restklor används för exakt styrning av kloroxid-upparbetningsanläggningar.

Kombinationen av modulär styrteknik med integrerad webb-visualisering möjliggör en exakt styrning med manövrering på plats.

Enkel galvanisk frånskiljning

Komponenter för mätning av strömsignaler i löpande drift  

Mätning av strömsignaler i löpande drift

Det används olika metoder vid minskningen av koldioxid för att minska vattnets hårdhet. I alla mät-, styr- och reglerkopplingsskåp som används behöver det följa en galvanisk separering.

Phoenix Contacts lösningar sörjer för en avbrottsfri drift tack vare mätning av strömsignaler i löpande drift utan frånskiljning från strömslingan.

Webbaserad visualisering på plats

Screenshot visualiseringmjukvaran atvise®  

Visualisering på plats med atvise®

I slamvattenbehandlingen sedimenteras det ackumulerade vattnet som spolas tillbaka i filer.

Panel-PCs med visualiseringsmjukvaran atvise® övertar visualiseringen på plats och stöder på så sätt underhållspersonalen i det dagliga underhållet.

Lösningar för klordioxid-upparbetningsanläggningar

För att dosera kloroxiden rätt behöver upparbetningsanläggningen en exakt övervakning och mängdreglering av försörjningen med vattentransport i injektorn.

Phoenix Contact modulära styrteknik uppfyller kraven tack vare intelligent integrering av PROFINET resp. PROFIBUS i upparbetningsanläggningen. Med integrerad visualiering på plats erhålls en ständig uppsikt över kloranläggningen.

Topologi: lösningar för klordioxid-upparbetningsanläggningar

Reglera och övervaka kloranläggningen med Phoenix Contacts styr- och visualiseringsteknik

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng