Intelligent brunnautomation för grundvattenutvinning

Översikt

Grundvattenbrunn  

Grundvattenbrunn

  • Upprättandet eller moderniseringen av transportanläggningar för grundvattenutvinning utgör ofta en teknisk utmaning, i direkt samband till automationstekniken.
  • Med WellControl från Phoenix Contact får du en skräddarsydd lösning för intelligent automation i dina brunnar för grundvattenutvinning.
  • Med de avstämda lösningskoncepten från Phoenix Contact driver du dina anläggningar effektoptimalt och kostnadseffektivt.

Användning

Medarbetare i ett brunnsfält  

Tillförlitlig automation av ett brunnfält

Grundvattenbrunnar är decentrala funktioner i ett vattenverk. I dagsläget är de oumbärliga för att täcka befolkningens starkt fluktuerande behov av dricksvatten. Därur uppstår nödvändigheten att hela tiden säkerställa brunnsdriften och försörjningen.

Ett preventivt underhåll och användningen av fjärruppkopplingar är oumbärliga för detta. Dessutom eftersträvas en balanserad matningseffekt för de enskilda brunnarna, för att förhindra att grundvattennivån sänks och för att öka brunnarnas livslängd.

Driftkostnadernas känslighet för operatören ska även tas hänsyn till, till precis som behovet av en energieffektiv pumpdrift, och behöver beaktas vid den tekniska realiseringen. För att uppfylla alla dessa krav, behövs det en modern automation med en säker anslutning till styrcentralen.

Lösning

Kopplingsskåp för automationsteknik för vattenutvinning  

Automationsteknik för vattenutvinning

Phoenix Contact erbjuder en förkonfigurerad och konfigurerbar lösning som utför alla styr- och regleruppgifter hos grundvattenbrunnar.

Dra nytta av enkel idrifttagning med guidad parametrering utan behov av programmering. Även anslutningen till en styrcentral via fältbuss protokollet IEC 60870–5–104 är enkel och bekväm.

Anslutningen av fältenheter görs via processbiblioteket Waterworx från Phoenix Contact. Med förprogrammerade funktionsblock blir det lätt att utforma dina anläggningar.

Automationshårdvarans bas är ett Axioline-styrsystem, som är optimalt rustat för framtida expansioner genom PROFINET- och Modbus/TCP-funktionalitet. Ett omfattande koncept sörjer dessutom för överspänningsskyddet, för den behövda försörjningssäkerheten och för planeringsbara serviceinsatser.

Komponenterna som används ger breda diagnostikmöjligheter så att anläggningarnas tillstånd kan fjärrövervakas. MSR-modulerna i Mini Analog Pro-serien lämpar sig även för användning i krävande miljöer. Därigenom filtreras och uppdateras alla ingående analoga värden, även matningsfrånskiljardrift av perifera enheter är möjlig utan problem.

Topologi protokollkonvertering  

Standardiserad överföring av processdata från olika fjärrstyrningsstationer till kontrollrummet.

Fördelarna

  • Effektivare brunnsdrift med toppmodern automationsteknik
  • Försörjningssäkerhet genom ett intelligent koncept för överspänningsskydd och för strömförsörjning
  • Intuitiv webbvisualisering ger stöd vid styrning och lokal diagnostisering av anläggningen
  • Minimalt konstruktionsarbete tack vare intuitiv parametrering

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng