Kommunikativa signallampor

Översikt

Slussanläggningen Kiel-Holtenau  

Slussanläggningen Kiel-Holtenau

  • Slussanläggningen i Nord-Östersjö-kanalen förseddes med ett nytt signalsystem i samband med en modernisering.
  • Signallamporna exponeras för svåra väderförhållanden. Hit räknas stark vind, saltvatten och direkt solinstrålning.
  • För att uppfylla kraven användes de nya masterna med signallampor från Phoenix Contact.
  • Industriell kommunikationsteknik underlättar underhållet och insats av LED teknik ger energibesparing och högre tillgänglighet.

Kundprofil

Nord-Östersjökanalen förbinder Elbes mynning med fjärden vid Kiel och besparar fartygen upp till 460 kilometer beroende på deras mål. Den ca 100 km långa vattenvägen går tvärs genom Schleswig-Holstein och är är en av världens mest trafikerade konstgjorda sjöfartsvägar.

Användning

Mast med signallampor  

Säkra signaler

Slussanläggningen i Kiel-Holtenau förseddes med ett nytt signalsystem i samband med en modernisering. Lamporna har installerats på master och visar tillfarande fartyg om slussens infart är fri med röda, gröna och vita signaler.

För övervakningsfunktionerna används uteslutande komponenter som motsvarar branschstandarden. Signallamporna exponeras för svåra väderförhållanden och måste därför klara särskilt svåra förhållanden. Hit räknas stark vind, saltvatten och direkt solinstrålning.

Användning av modern industriell kommunikationsteknik säkerställer att trafikledningen alltid är informerad om ljusens tillstånd. Reparatörerna önskar sig en enkel installation utan inställning av adresser eller enhets-ID. Detta är extra viktigt när lamporna byts ut för underhåll.

Lösning

Serviceteknikerna kan hämta alla driftdata från LED-lamporna mobilt  

Hämta driftdata för LED lamporna mobilt

I slussen används två nya master med LED signallampor 300 som understöder underhållspersonalen med status och diagnosinformation. Detta möjliggörs genom användning av industriell kommunikationsteknik.

Lamporna ansluts med förmonterade kablar och M17-hybridkontakter från Phoenix Contact. Strömförsörjningen och datakabeln förbinds samtidigt med lamporna genom hybridkontakten. Ett byte är uteslutet. En enkel installation är extra viktigt när lamporna byts ut för underhåll. Här visas fördelarna med den elektroniska typskylten, som kan avläsas via kommunikationsförbindelsen. På så sätt kan styrenheten läsa av om rätt lampor är anslutna.

Till exempel överförs färg, storlek och utstrålningsvinkel. Vid felaktig installation eller utbyte avger styrenheten ett larmmeddelande och förhindrar att lamporna kopplas in. Lampornas och de enskilda LED:ernas drifttimmar samlas in separat och lämnas cykliskt.

Signallampa  

Långlivad tack vare sparsam LED-teknik

LED-teknik med flera fördelar

Lampornas LED-teknik innebär en energibesparing och högre tillgänglighet gentemot hittillsvarande teknik. Slutligen hög tillgänglighet resulterar i den längre livslängden gentemot konventionell belysning, och ur lampornas speciella kretsar.

Om en LED bortfaller fastställs detta med hjälp av ström- och spänningsövervakning och återmeddelas till det överlagrade systemet. Enligt instruktionerna från styrsystemet kan de andra LED:erna efterregleras, för att uppnå samma ljuseffekt.

Dessutom för LED övervakning är i signallamporna monterat två spritt ljusgivare, som registrerar ljusutsläpp och hur intensivt de lyser.

För att säkerställa signallampornas driftsäkerhet vid alla tillfällen, upptas även temperaturen. Om temperaturen i lamporna ökar över det tillförlitliga driftområdet, stängs ljuset av. Funktionerna stöds genom anvisnings- och larmmeddelanden. Sjunker temperaturen åter efter kvittering av meddelandet tänd lamporna igen.

Facit

Slussarna som jämnar ut höjdskillnaden mellan de olika haven spelar en central roll för att Nord-Östersjökanalen ska drivas friktionsfritt. Slussarnas underhåll underlättas med Phoenix Contacts LED-signallampor, eftersom deras driftdata kan läsas av enkelt när som helst.

Underhållspersonalen understöds med status och diagnosinformation och därmed ständigt informerad om tillståndet för signallamporna. En ytterligare fördel med ljuset är LED teknik, genom vilken en energibesparing och högre tillgänglighet uppnås.

Produkter

BeskrivningTypArt.nr
Signallampa 300 rödCSD-SL 300 RD2701788
Signallampa 300 grönCSD-SL 300 GN2701786
Signallampa 300 vitCSD-SL 300 WH2701785
Metall dammskyddskåpaST-Z00141616069
Styrenhet för signallampaILC 171 ETH 2TX2700975
Kommunikationsutgång för signallampornaIBS IL 24 RB-T-PAC2861441
PekskärmWP 06T2913645
8 port switch med 2 LWL portarFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP2989323
NätdelQUINT-PS/3AC/24DC/402866802
Bärskenor diodmodellQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X402320157
Överspänningsskydd försörjningFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM2905414
Överspänningsskydd fältbussutgångPT MCR-EST2880749
Sockel för fältbussutgångPT 2X2-BE2839208
Smörjställe för fältbussutgångSSA 3-62839295
Överspänningsskydd 24 VPT 2X1-24DC-ST2856087
Sockel för 24 V överspänningsskyddPT 2X1-BE2856139
BeskrivningTypArt.nr
Signallampa 300 rödCSD-SL 300 RD
Signallampa 300 grönCSD-SL 300 GN
Signallampa 300 vitCSD-SL 300 WH
Metall dammskyddskåpaST-Z0014
Styrenhet för signallampaILC 171 ETH 2TX
Kommunikationsutgång för signallampornaIBS IL 24 RB-T-PAC
PekskärmWP 06T
8 port switch med 2 LWL portarFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP
NätdelQUINT-PS/3AC/24DC/40
Bärskenor diodmodellQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
Överspänningsskydd försörjningFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
Överspänningsskydd fältbussutgångPT MCR-EST
Sockel för fältbussutgångPT 2X2-BE
Smörjställe för fältbussutgångSSA 3-6
Överspänningsskydd 24 VPT 2X1-24DC-ST
Sockel för 24 V överspänningsskyddPT 2X1-BE

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng