Slussar

Slussar

Effektiv slussdrift

Realisera en säker drift dygnet runt med Phoenix Contacts signallampor och automationsteknik.

Slussar är oumbärliga för att övervinna höjdskillnader på vattenvägar. Vid stopp i en slussanläggning på en välanvänd vattenväg uppstår miljonskador.

Utöver att slussarna drivs felsäkert kräver de stigande säkerhetskraven en tillförlitlig och diagnostiserbar signalering till slussanläggningen. Phoenix Contacts signallampor och automationsteknik säkerställer en säker drift dygnet runt och sänker därmed de löpande kostnaderna.

Fördelarna

  • Säker idrifttagning och enkelt underhåll tack vare förinstallerade mjukvarufunktioner
  • Långlivade enheter med robust design och innovativ teknik
  • Snabb diagnostik och långfristig datasäkerhet genom anslutning till nätverket med standardprotokoll

Tillförlitlig signalering

Signalanläggning  

LED-signallampor för slussar

För slussar är signalsystemens tillgänglighet högsta prioritet.

LED-signallamporna beaktar kravet genom konsekvent realiserade diagnostikegenskaper och en industriduglig kommunikationsförbindelse. Den extra robusta, sjövattentåliga kapslingen och den massivt utförda anslutningstekniken är dimensionerade för användning i krävande miljöer.

Automatisera slussar

Säkra styr- och I/O-system  

Säker reglering av slussenheter

Alla enheter i ett slusskomplex, såsom portar och kamrar, styrs och övervakas från styrhytten.

Med den breda portföljen av styr- och I/O-system automatiseras säkerhetsrelevanta funktioner motsvarande den SIL-kategori eller performance level som krävs. Kombinerat med den redundant konstruerade PROFINET-kommunikationen säkerställer det intelligenta NÖDSTOPP-systemet en säker reglering av slussarnas delsystem.

Reglera vattenstånd

Inloppspumpverk  

Säker styrning av vattentillflödet och -avflödet

Med Phoenix Contacts modulära styrteknik regleras slusskamrarnas vattentillflöde och -avflöde efter behov och de högsta nivåerna läses av tillförlitligt.

Pumpar, ventiler och slider styrs och övervakas via förprogrammerade funktionsblock. En enkel integrering i befintliga system är möjlig.

Automatiserad slussignalering

Med LED-signalbelysning och Phoenix Contacts styrteknik gestaltas tillförlitliga och energieffektiva signalanläggningar för marin användning.

Som en integrerad beståndsdel i en helhetslösningar och ställer signalstrålaren statusinformation och larm till förfogande till hela nätet. De stöder de vanliga industriella kommunikationsgränssnitten. Trådlös integrering i nätverket tack vare bussanslutning.

Topologi: automatiserad slussignalering  

Energieffektiva signalanläggningar för slussar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng